-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in de Bluetooth implementatie
         van Cisco IP phones
Advisory ID   : NCSC-2019-0642
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2019-9506
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Omzeilen van beveiligingsmaatregel
Uitgiftedatum  : 20190814
Toepassing   : Cisco IP Phone
         Cisco WebEx
Versie(s)    :
Platform(s)   :

Beschrijving
  Cisco heeft een kwetsbaarheid verholpen in de Bluetooth
  implementatie van diverse IP phones en WebEX. De kwetsbare systemen
  zijn gevoelig voor een Man-in-the-middle-aanval, waarbij een
  kwaadwillende mogelijk in staat is om de versleuteling tussen het
  mobiele device en de lokale infra te doorbreken om zo toegang te
  krijgen tot het versleutelde verkeer.
  De kwaadwillende moet hiervoor wel in de buurt van de kwetsbare
  systemen zijn. Hierdoor is de ruimte voor aanvallen zeer beperkt en
  de kans op misbruik laag.

  De kwetsbare systemen zijn:

  Webex DX70
  Webex DX80
  8821 Wireless IP Phones
  8845 IP Phones
  8851 IP Phones
  8861 IP Phones
  8865 IP Phones
  SPA525G2 Small Business IP Phones

Mogelijke oplossingen
  Cisco heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen in
  de kwetsbare systemen. Voor meer informatie, zie:

  https://tools.cisco.com/security/center/content
   /CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-20190813-bluetooth

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXVQBwH+MTEyIH2VcAQp2Zgv+LI8C7MTy3eY95uNJ11AWFrP0MeIA42xK
yZYA9cPDPSG4oD5CIZjwEJ+Tar0W0dOw9DAgIjyyjCFrqjFUkr+cFER1o7ml3aYw
cYowgWZpTKWOMUNIFHR2SjhKwqdYhzyHUUbRiaDGZJW8LGZAmUBgoNTLImqdL5SF
eMnn6zbrSotdfo7usdk/zlwznE9M1TdTbQeHY8eeVVdHGISyasWjEji9kGPATKL3
GVROOh2ZBc58Q3wF/dzEawfOpqE3Hh2s2hyz82sopqrhbYQx+VshV24dheJNal5i
1zSyWPu+VDosVQc+9kmfZkrQxB5xF7EUJgTKVIafywo8AUEt6xJSIpcejtoZLgoo
n9ed829PJqJTF5L1VLyuNsMhozHb6baVsXEfDFAzbOsGvpYok/rM6TZYp0Pu4JiU
8+EbbDm2C5X5VWDvgrRSrH2lRr2cq2FdlIctbjBj44nu+LJNhwbGSsRJOZwyAiA8
PG4V2nvzDe0xKhsDOXiIesUKhhnl+zZW
=F+Ic
-----END PGP SIGNATURE-----