-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Meerdere implementaties van HTTP/2 kwetsbaar voor
         Denial-of-Service
Advisory ID   : NCSC-2019-0643
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2019-9511, CVE-2019-9512, CVE-2019-9513,
         CVE-2019-9514, CVE-2019-9515, CVE-2019-9516,
         CVE-2019-9517, CVE-2019-9518
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
Uitgiftedatum  : 20190814
Toepassing   : Nginx
Versie(s)    : 1.9.5-1.17.2
Platform(s)   :

Beschrijving
  Kwetsbaarheden in verschillende implementaties van HTTP/2 kunnen
  door een kwaadwillende worden misbruikt om een Denial-of-Service te
  veroorzaken.

  Op het moment van schrijven is nog onduidelijk welke implementaties
  precies kwetsbaar zijn.

  Naast webservers kunnen ook CDN's (content delivery networks) of
  cloud-diensten kwetsbaar zijn.

  Meer informatie over de kwetsbaarheden is te vinden op:

  https://github.com/Netflix/security-bulletins/blob/master/advisories
   /third-party/2019-002.md

  https://kb.cert.org/vuls/id/605641/

Mogelijke oplossingen
  Voor nginx zijn updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te
  verhelpen. Voor meer informatie, zie:

  http://nginx.org/en/security_advisories.html

  Een alternatieve maatregel zou kunnen zijn om HTTP/2-ondersteuning
  uit te schakelen zolang updates nog niet zijn geïnstalleerd. Of dat
  mogelijk is en wat de impact daarvan is, bijvoorbeeld op de
  performance, verschilt per implementatie.

  Verschillende online diensten zijn al gepatcht, waaronder Akamai:

  https://blogs.akamai.com/sitr/2019/08/http2-vulnerabilities.html

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXVQBuH+MTEyIH2VcAQp14gv+P2ki4Xgl1/zbKpaDwNJcIXMbFAGiPJXt
aX7r06X0Z5VDl0aaQNK2vyB1giDrYuVFoPezq7uXues/ti4vLt25Y2s65CvbzObk
viOW9f1psVqx4Edq549vmrj8fIckbIxwRL9YjscpiPeHhz7IxokafZ2MOmBDtSW4
zyzHLt18uwoS8Xhb0qmDffy0IUYRcrrq/gmY2q6qJpbda3HzTc+4ySulFhj5k0lQ
9UX2IzogTmpaSWgJaHufBj+113QHgIRetKVy/21Ulw2abeVabPnFq5uNtSwRcmcw
Xqnp2UXiHQlTAnZjOnARP7uhmGwvuWRzODclKTjlqYlNDQJkdBRXXlFPFVNSEQ4v
G4fVY0uVkT+QSu2+HnXH+j0pKd10uqmPHJuj+b5NxYBJezcOMLesSx8yg4PpaMvq
FR0Av3VHIjEVVTp5FoB3jEhb6hTYGqZDhl/HTIPfLGuwpcI9BnKne5OUba58jYkg
UhZOn9b0m0EQh7HB0lln09ZS4lQCuUGp
=gVUK
-----END PGP SIGNATURE-----