-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.01 #############################

Titel      : Meerdere implementaties van HTTP/2 kwetsbaar voor
         Denial-of-Service
Advisory ID   : NCSC-2019-0643
Versie     : 1.01
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2019-9511, CVE-2019-9512, CVE-2019-9513,
         CVE-2019-9514, CVE-2019-9515, CVE-2019-9516,
         CVE-2019-9517, CVE-2019-9518
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
Uitgiftedatum  : 20190815
Toepassing   : Nginx
         Synology
Versie(s)    :
Platform(s)   : Microsoft Windows
         Microsoft Windows 10
         Microsoft Windows Server 2016
         Microsoft Windows Server 2019

Update
  Microsoft heeft de kwetsbaarheden verholpen in Windows met de
  updates van augustus.

  Synology heeft informatie gepubliceerd.

  Cloudflare geeft aan ook patches te hebben uitgevoerd.

Beschrijving
  Kwetsbaarheden in verschillende implementaties van HTTP/2 kunnen
  door een kwaadwillende worden misbruikt om een Denial-of-Service te
  veroorzaken.

  Naast webservers kunnen ook CDN's (content delivery networks) of
  cloud-diensten kwetsbaar zijn.

  Meer informatie over de kwetsbaarheden is te vinden op:

  https://github.com/Netflix/security-bulletins/blob/master/advisories
   /third-party/2019-002.md

  https://kb.cert.org/vuls/id/605641/

Mogelijke oplossingen
  -= Microsoft =-
  Microsoft heeft in de recente updates van augustus deze
  kwetsbaarheden al verholpen in verschillende versies van Windows.
  Het NCSC schreef hierover in NCSC-2019-0639. Meer informatie over de
  kwetsbaarheden, de installatie van de updates en eventuele
  work-arounds vindt u op:

  https://portal.msrc.microsoft.com/en-us/security-guidance

  -= NGINX =-
  Voor nginx zijn updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te
  verhelpen. Voor meer informatie, zie:

  http://nginx.org/en/security_advisories.html

  -= Synology =-
  Synology heeft aangegeven dat DSM 6.2, SkyNAS en VS960HD ook
  kwetsbaar zijn. Op het moment van schrijven zijn nog geen updates
  van Synology beschikbaar. Meer informatie vindt u op de website van
  Synology:

  https://www.synology.com/nl-nl/security/advisory/Synology_SA_19_33

  -= Alternatieve maatregelen =-
  Een alternatieve maatregel zou kunnen zijn om HTTP/2-ondersteuning
  uit te schakelen zolang updates nog niet zijn geïnstalleerd. Of dat
  mogelijk is en wat de impact daarvan is, bijvoorbeeld op de
  performance, verschilt per implementatie.

  -= Online diensten =-
  Verschillende online diensten zijn al gepatcht, waaronder:

  Akamai:
  https://blogs.akamai.com/sitr/2019/08/http2-vulnerabilities.html

  Cloudflare:
  https://blog.cloudflare.com/on-the-recent-http-2-dos-attacks/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXVUG03+MTEyIH2VcAQqq4Qv9GZoiIdw9tmQoezLaymZowwZiHgFBxBJj
jZ3k2f5TdQ3Pw0DLZqAraHqQ5sMr7is5d4l2QSIWliLIg9FV90kuh53o+u+jIqxg
QVgbOg0bmVcHPZFcO0OX359UrT4ewJsoeAPPiPQSEBx/M0Z9SLkwK7MNzNnXfPN2
cXQXqXvGPwfi5bmHnf8MKSFTYdeWFEkAWZ0aTOkkKHo+EG/oddGGCo38iiMswz3i
uwbZcN6TxPBMdjLUIaULGBQ5imedeAwjqTYiLQBXsxljwTXBXc4v1KSlr1fg8GU+
LNKjRgNtNxa7QXZhi80e2/Xy4jECY3v+kLkOgEWErSN23YZqVBSrV+x2aSAVBPE2
ArciH5jButkWvc/KwZy4tsaXfEqRSBAd5i+Bza8hpzSoEsH6jS99lvEqOnqy1Z3E
ObXBKW3M6hKi+tC3qcodO5xgTyH28RuxCY9EEAyL2QXKUErh2885D0qgWXew9NIM
CXl22s1deXhE1KJEjQn7yLNOcLNBik0V
=99jn
-----END PGP SIGNATURE-----