-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.07 #############################

Titel      : Meerdere implementaties van HTTP/2 kwetsbaar voor
         Denial-of-Service
Advisory ID   : NCSC-2019-0643
Versie     : 1.07
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2019-9511, CVE-2019-9512, CVE-2019-9513,
         CVE-2019-9514, CVE-2019-9515, CVE-2019-9516,
         CVE-2019-9517, CVE-2019-9518
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
Uitgiftedatum  : 20191015
Toepassing   : F5 BIG-IP
         IBM WebSphere Application Server
         Nginx
         Synology
Versie(s)    :
Platform(s)   : Microsoft Windows
         OpenSUSE
         Oracle
         RedHat

Update
  IBM heeft een beveiligingsadvies uitgebracht voor IBM WebSphere
  Application Server, Liberty component. Zie "Mogelijke oplossingen"
  voor meer informatie.

Beschrijving
  Kwetsbaarheden in verschillende implementaties van HTTP/2 kunnen
  door een kwaadwillende worden misbruikt om een Denial-of-Service te
  veroorzaken. Naast webservers kunnen ook CDN's (content delivery
  networks) of cloud-diensten kwetsbaar zijn.

  Er zijn updates beschikbaar voor verscheidende platformen en
  applicaties om de kwetsbaarheden te verhelpen.

Mogelijke oplossingen
  -= Alternatieve maatregelen =-
  Een alternatieve maatregel zou kunnen zijn om HTTP/2-ondersteuning
  uit te schakelen zolang updates nog niet zijn geïnstalleerd. Of dat
  mogelijk is en wat de impact daarvan is, bijvoorbeeld op de
  performance, verschilt per implementatie.

  -= BIG-IP =-
  F5 heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden met
  kenmerk CVE-2019-9512, CVE-2019-9514 en CVE-2019-9515 te verhelpen.
  Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina's:

  CVE-2019-9512:
  https://support.f5.com/csp/article/K98053339

  CVE-2019-9514:
  https://support.f5.com/csp/article/K01988340

  CVE-2019-9515:
  https://support.f5.com/csp/article/K50233772

  -= Microsoft =-
  Microsoft heeft in de recente updates van augustus deze
  kwetsbaarheden al verholpen in verschillende versies van Windows.
  Het NCSC schreef hierover in NCSC-2019-0639. Meer informatie over de
  kwetsbaarheden, de installatie van de updates en eventuele
  work-arounds vindt u op:

  https://portal.msrc.microsoft.com/en-us/security-guidance

  -= NGINX =-
  Voor nginx zijn updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te
  verhelpen. Voor meer informatie, zie:

  http://nginx.org/en/security_advisories.html

  -= Online diensten =-
  Verschillende online diensten zijn al gepatcht, waaronder:

  Akamai:
  https://blogs.akamai.com/sitr/2019/08/http2-vulnerabilities.html

  Cloudflare:
  https://blog.cloudflare.com/on-the-recent-http-2-dos-attacks/

  -= IBM =-
  IBM heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te
  verhelpen in IBM WebSphere Application Server, liberty component. U
  kunt de updates downloaden van de website van IBM. Voor meer
  informatie, zie:

  https://www.ibm.com/support/pages/node/1072860

  -= OpenSUSE =-
  De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om
  de kwetsbaarheden te verhelpen in OpenSUSE Leap 15.1. In deze
  updates zijn de kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2018-16843,
  CVE-2018-16844, CVE-2018-16845 opgelost. U kunt deze aangepaste
  packages installeren door gebruik te maken van 'zypper'. U kunt ook
  gebruik maken van YAST of de updates handmatig downloaden van de
  OpenSUSE downloadserver (download.opensuse.org). Voor meer
  informatie, zie:

  https://lists.opensuse.org/opensuse-security-announce/2019-09
   /msg00035.html

  -= Oracle =-
  Oracle heeft updates beschikbaar gesteld voor Oracle Linux 8. U kunt
  deze updates installeren met behulp van het commando 'yum'. Meer
  informatie over deze updates en over een eventueel handmatige
  installatie vindt u op:

  https://linux.oracle.com/errata/ELSA-2019-2799.html

  -= Red Hat =-
  Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor Red Hat Enterprise
  Linux 6, 7 en 8. U kunt deze updates installeren met behulp van het
  commando 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een
  eventueel handmatige installatie vindt u op:

  Red Hat 6 en 7
  CVE-2019-9511, CVE-2019-9513 en CVE-2019-9517:
  https://access.redhat.com/errata/RHSA-2019:2949

  Red Hat 8
  CVE-2019-9511, CVE-2019-9513 en CVE-2019-9516:
  https://access.redhat.com/errata/RHSA-2019:2799

  -= Synology =-
  Synology heeft aangegeven dat DSM 6.2, SkyNAS en VS960HD ook
  kwetsbaar zijn. Op het moment van schrijven zijn nog geen updates
  van Synology beschikbaar. Meer informatie vindt u op de website van
  Synology:

  https://www.synology.com/nl-nl/security/advisory/Synology_SA_19_33

Hyperlinks
  https://github.com/Netflix/security-bulletins/blob/master/advisories
   /third-party/2019-002.md
  https://kb.cert.org/vuls/id/605641/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXaWc/n+MTEyIH2VcAQosNAv/Yi7rN/zfwBmLmqJeAm+vh8ujhJjTQdif
MBKLPJqKXRddwUXG6FPA6bZUzc20IPTN12askfSIQOotKXG8LVHzDwQAj+9SLhPt
WYDgPKF5TzvksuNTH8URAyF8/sSTdqcZNPjGe/DsAJ3h4Tv3SKOPqWcMIIx4fj6j
NjRdv95HklEhIjFus/g+ark0loEhk6mQefc4VSkHRd7ZcZ/xq1E7FX+RK8Y2x6HI
OSK68uWf2oWsLjwXEvpEcDXcUFLTEfYgqDrWe4MQxPsWbxfI/SZq+LlspKKlP/Tm
RlbU8CzpDWbQ95KDYCr//csm6KgSoEusYw2yoZJWCWpg5f9yxfxXYisldLIw1BF8
vGxfROXo4Ch6kmz+RER2CEhQer8YNn4gk6EyE/2ss796AsaaxeFLuyJuhmOq4sPr
LERbX1qd8rYkcHl2JDK89qYxaEw6+31Qn8OzgtfQuXnbfSIPUcecjNnhQXy4MpHm
erGfJ34YkmOBYapkXxqjOWjT4gLJc/SU
=fK05
-----END PGP SIGNATURE-----