-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.10 #############################

Titel      : Meerdere implementaties van HTTP/2 kwetsbaar voor
         Denial-of-Service
Advisory ID   : NCSC-2019-0643
Versie     : 1.10
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2019-9511, CVE-2019-9512, CVE-2019-9513,
         CVE-2019-9514, CVE-2019-9515, CVE-2019-9516,
         CVE-2019-9517, CVE-2019-9518
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
Uitgiftedatum  : 20200128
Toepassing   : F5 BIG-IP
         IBM Integration Bus
         IBM MQ
         IBM WebSphere Application Server
         Igor_sysoev Nginx
         RedHat OpenShift
         Synology DS412+
         Synology RS815+
         Synology RS818+
Versie(s)    :
Platform(s)   : Microsoft Windows
         OpenSUSE
         Oracle
         RedHat

Update
  IBM heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden met kenmerk
  CVE-2019-9511 en CVE-2019-9513 te verhelpen in IBM MQ. Zie
  "Mogelijke oplossingen" voor meer informatie.

Beschrijving
  Kwetsbaarheden in verschillende implementaties van HTTP/2 kunnen
  door een kwaadwillende worden misbruikt om een Denial-of-Service te
  veroorzaken. Naast webservers kunnen ook CDN's (content delivery
  networks) of cloud-diensten kwetsbaar zijn.

  Er zijn updates beschikbaar voor verscheidende platformen en
  applicaties om de kwetsbaarheden te verhelpen.

Mogelijke oplossingen
  -= Alternatieve maatregelen =-
  Een alternatieve maatregel zou kunnen zijn om HTTP/2-ondersteuning
  uit te schakelen zolang updates nog niet zijn geïnstalleerd. Of dat
  mogelijk is en wat de impact daarvan is, bijvoorbeeld op de
  performance, verschilt per implementatie.

  -= BIG-IP =-
  F5 heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden met
  kenmerk CVE-2019-9512, CVE-2019-9514 en CVE-2019-9515 te verhelpen.
  Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina's:

  CVE-2019-9512:
  https://support.f5.com/csp/article/K98053339

  CVE-2019-9514:
  https://support.f5.com/csp/article/K01988340

  CVE-2019-9515:
  https://support.f5.com/csp/article/K50233772

  -= Microsoft =-
  Microsoft heeft in de recente updates van augustus deze
  kwetsbaarheden al verholpen in verschillende versies van Windows.
  Het NCSC schreef hierover in NCSC-2019-0639. Meer informatie over de
  kwetsbaarheden, de installatie van de updates en eventuele
  work-arounds vindt u op:

  https://portal.msrc.microsoft.com/en-us/security-guidance

  -= NGINX =-
  Voor nginx zijn updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te
  verhelpen. Voor meer informatie, zie:

  http://nginx.org/en/security_advisories.html

  -= Online diensten =-
  Verschillende online diensten zijn al gepatcht, waaronder:

  Akamai:
  https://blogs.akamai.com/sitr/2019/08/http2-vulnerabilities.html

  Cloudflare:
  https://blog.cloudflare.com/on-the-recent-http-2-dos-attacks/

  -= IBM =-
  IBM heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te
  verhelpen in IBM WebSphere Application Server, liberty component,
  Integration Bus en MQ. U kunt de updates downloaden van de website
  van IBM. Voor meer informatie, zie:

  WebSphere Application Server:
  https://www.ibm.com/support/pages/node/1072860

  Integration Bus:
  https://www.ibm.com/support/pages/node/1150960

  MQ:
  https://www.ibm.com/support/pages/node/1126773

  -= OpenSUSE =-
  De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om
  de kwetsbaarheden te verhelpen in OpenSUSE Leap 15.1. In deze
  updates zijn de kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2018-16843,
  CVE-2018-16844, CVE-2018-16845 opgelost. U kunt deze aangepaste
  packages installeren door gebruik te maken van 'zypper'. U kunt ook
  gebruik maken van YAST of de updates handmatig downloaden van de
  OpenSUSE downloadserver (download.opensuse.org). Voor meer
  informatie, zie:

  https://lists.opensuse.org/opensuse-security-announce/2019-09
   /msg00035.html

  -= Oracle =-
  Oracle heeft updates beschikbaar gesteld voor Oracle Linux 8. U kunt
  deze updates installeren met behulp van het commando 'yum'. Meer
  informatie over deze updates en over een eventueel handmatige
  installatie vindt u op:

  https://linux.oracle.com/errata/ELSA-2019-2799.html

  -= Red Hat =-
  Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor Red Hat Enterprise
  Linux 6, 7, 8 en OpenShift Container Platform. U kunt deze updates
  installeren met behulp van het commando 'yum'. Meer informatie over
  deze updates en over een eventueel handmatige installatie vindt u
  op:

  Red Hat 6 en 7
  CVE-2019-9511, CVE-2019-9513 en CVE-2019-9517:
  https://access.redhat.com/errata/RHSA-2019:2949

  Red Hat 8
  CVE-2019-9511, CVE-2019-9513 en CVE-2019-9516:
  https://access.redhat.com/errata/RHSA-2019:2799

  OpenShift Container Platform
  CVE-2019-9512 en CVE-2019-9514:
  https://access.redhat.com/errata/RHSA-2019:3131

  -= Synology =-
  Synology heeft aangegeven dat DSM 6.2, SkyNAS en VS960HD ook
  kwetsbaar zijn. Op het moment van schrijven zijn nog geen updates
  van Synology beschikbaar. Meer informatie vindt u op de website van
  Synology:

  https://www.synology.com/nl-nl/security/advisory/Synology_SA_19_33

Hyperlinks
  https://github.com/Netflix/security-bulletins/blob/master/advisories
   /third-party/2019-002.md
  https://kb.cert.org/vuls/id/605641/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXjBVgU/4qUtG/lqjAQogbwv9FoBj4Vhh8cRX/pqyMCJQFol+lNy+Ncga
ncNwHFFGVorMpVOwm9oyOUU6N9Ae0opf0wZHlBzvGhS24Kij+fXznR0BaOVYpsXN
rzAcP2sUKiV9tq4kG5WpI4R4h3F4p7uUUhueR2O2Oyh2aObzvK2ltRlJZldHQT22
Sv4SfAHJVV6J+XFb8GaMmam6IF9plupShBw/0QZDnpSOHbKl6SB5QAgjw2ZBv8et
xShRAkGlpvcviRnvfz9aZJC88ajRF29nIo9QNf8eK/In2mb23gNgNPeskY9w72V/
YcZ81iJ5cMk9wmJI4tQ+MHDUVb99NjLuaG8ngkqaBIZYXMPaI8eGhwTpU6FBaTuE
EPd8pqcFgCmuYq++wm7gg+1nvz3mAJAkcjsUMiYPOi1nA9Gy9soOblmCuXIzuIYm
DCtyEANjhA8dmP1L1igCwgnWmdnBdDJnnVkSaphxQ3Y+0xkPxU6PPYPPPQVWIibW
YpABoPllU4eI0qB2SfVOEucyICt082TE
=N2He
-----END PGP SIGNATURE-----