-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in Adobe After Effects
Advisory ID   : NCSC-2019-0644
Versie     : 1.00
Kans      : low
CVE ID     : CVE-2019-8062
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
Uitgiftedatum  : 20190814
Toepassing   : Adobe After Effects
Versie(s)    : < 16.1.2
Platform(s)   : Apple Mac OS X
         Microsoft Windows

Beschrijving
  Adobe heeft een kwetsbaarheid verholpen in After Effects. Een
  kwaadwillende kan middels DLL-hijacking de kwetsbaarheid misbruiken
  voor het uitvoeren van willekeurige code met rechten van de
  applicatie.

Mogelijke oplossingen
  Adobe heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen in
  After Effects. Voor meer informatie, zie:

  https://helpx.adobe.com/security/products/after_effects
   /apsb19-31.html

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXVQBsH+MTEyIH2VcAQp8kgv9EknE27lzaz1OeAniaDIOc4YXeuMlLLxI
cR03LQ57rKT8vDCIWqdyOXK9q4nFesibBL9uTnXM2ZNK7Z/BuY/NQxI7L4tOxuH7
sqazVKxwzCgzxKRXN2qNyw439CLA/1yA4Iq9TmtblHMo/Glcwou5WFHtigY08e1X
bebYuO0wQ0rEfpKQcarlFZIC/PW51SE2lifNidG7brVk6ZPQvZGCRTt3mdI7QT64
WXeIaFl+vOS6KsJd2YqZzTtzeUPdpsd7CDbymoY6luTvGZzZ4Ab0NTLmUIDqCc00
R7JLfLj05h1dFb57sL2X/z+EczqMoXclZte7piqGRWlQecMWkDX1+wASR4/gay9X
2H6UrKZlSaHQRXfQDJ1ztzMXANZRnqBiVfKWCMUSkAG5mWH4mwXTNAOet1+xufCQ
dJUuOP6B7+wdTeD6VOW4YbrussqvesZzZM9nhXn4BcvzaAID1X+AIIzXEjJQz+6f
rTv1Sw+h6QPY8L8VSJ0VzJPMdLSC4fuG
=g1yT
-----END PGP SIGNATURE-----