-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden in NVIDIA drivers voor Windows
         verholpen
Advisory ID   : NCSC-2019-0645
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2019-5683, CVE-2019-5684, CVE-2019-5685,
         CVE-2019-5686, CVE-2019-5687
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
         (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
         Toegang tot systeemgegevens
         Verhoogde gebruikersrechten
Uitgiftedatum  : 20190814
Toepassing   :
Versie(s)    :
Platform(s)   : Microsoft Windows

Beschrijving
  Er bevinden zich meerdere kwetsbaarheden in de NVIDIA drivers voor
  Windows, die mogelijk gebruikt kunnen worden om lokaal willekeurige
  code uit te voeren als gebruiker of als administrator, om toegang
  tot systeemgegevens te verkrijgen, om verhoogde gebruikersrechten te
  verkrijgen of om een Denial-of-Service-aanval uit te voeren.

  De kwetsbaarheden bevinden zich in de user mode video driver trace
  logger component, in de DirectX drivers en in kernel mode layer
  componenten van de Gforce, Quadro, NVS en Tesla productreeksen van
  NVIDIA.

Mogelijke oplossingen
  NVIDIA heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen
  in Windows. Voor meer informatie, zie:

  https://nvidia.custhelp.com/app/answers/detail/a_id/4841

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXVQBqX+MTEyIH2VcAQo20Qv+OOuyoo9lWj6NWSdryKoZy4byL2vAakgn
vtTe4Sg6yKOd13Bp6ujVTVW6hx4NqEcuXf9Y4m6yIbm6HsdyxDzqC0PTxdAIEMU3
oqgRtXY4L3ZjKA29nuVEE/nqrTBE7r+Z3pXqZserq/Qf8LUgtiK/fEH0LdWzCH7h
B0WZFcSF6AmYKt0NunpBCM6WyaSn+h89edF/TSJxsV1OJ9Q8q1ggqG1tNK3CnHBh
NbXFLPYL5YEawu5FAnISraRco4fz1AcLuNnDhgcZhVJQQnVjdoPZ/yllfWLzUU9J
uxBRZc9paha5Df6zbcUOrl318g6atINKL+8ypkfIuHuvW2TRDDO51JuJc5zyin4d
/w2MJ5OL2Xfld2ui0RyWpArC0V/KELJD+z95s3lCzIN9KQLA0xTpTxwxesgOQDS/
rKbipbk0i85479b2v8Y617x+nlRqshPdAtbuHfxPZGUDvF0mqsPNKKtNQIMRpwK3
pveNzaXknvc6V9zqZTRfqVm+S3JPOTpr
=ik79
-----END PGP SIGNATURE-----