-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Adobe Creative Cloud
         Desktop Application
Advisory ID   : NCSC-2019-0646
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2019-7957, CVE-2019-7958, CVE-2019-7959,
         CVE-2019-8063
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Denial-of-Service (DoS)
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
         Toegang tot systeemgegevens
         Verhoogde gebruikersrechten
Uitgiftedatum  : 20190814
Toepassing   : Adobe Creative Suite (Creative Cloud)
Versie(s)    : < 4.9
Platform(s)   : Apple Mac OS X
         Microsoft Windows

Beschrijving
  Adobe heeft een aantal kwetsbaarheden verholpen in de Desktop
  Application van Creative Cloud. Een kwaadwillende kan de
  kwetsbaarheden mogelijk misbruiken voor het veroorzaken van een
  Denial-of-service, om toegang te krijgen tot systeeminformatie, het
  verkrijgen van verhoogde rechten of het uitvoeren van willekeurige
  code met rechten van de gebruiker.

Mogelijke oplossingen
  Adobe heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen in
  Creative Cloud. Voor meer informatie, zie:

  https://helpx.adobe.com/security/products/creative-cloud
   /apsb19-39.html

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXVQBon+MTEyIH2VcAQqLIgv/cNlofSilY/a1+lX2rbxVg0Axa0ure8O6
CxKJpa56seGBZVAjbWitfn1hTg7bLTDuh7FvuF884UoLVpBYaOZtFROBclER50kt
PVhV3xLMoaHT9aumoDi4rbU8w4NNsckHTbiXFR7oGA6oEDhuOSIDlpm5uJX0e7MG
IMUU5j7N/UVKdS80b0hfusNaZ2y4pYptUTXbP60rVOYmA5kdXnJzE5iFoO8QcDfA
BKSLe4crU/tnFW3r99gnUNtSAn1lEc8iwbDZVGu4SQ6UXlutVpOtdM5O8VQ1SmTh
9wLuXB28hrE3rzxerphf7CIUB9+Lg+YKhfSrDWl+6jolKumjJMb0za5pNmz1F4cs
CCRmJxrWmRAFVoXyIc880eJPaNYOnoqri6F3e69/S9tgJtZbwRp88zZHnJLM0W3P
2JA9R+kbnniwf3abcu45LTUnotAOf1TQgoKI3gI12deNW0lBMTqeuSFQLRTl7Igd
px6K3QINwd4bGCqCI1eDOh67yFqTfcFY
=UMvE
-----END PGP SIGNATURE-----