-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Meerdere kwetsbaarheden verholpen in Adobe Photoshop
Advisory ID   : NCSC-2019-0647
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2019-7968, CVE-2019-7969, CVE-2019-7970,
         CVE-2019-7971, CVE-2019-7972, CVE-2019-7973,
         CVE-2019-7974, CVE-2019-7975, CVE-2019-7976,
         CVE-2019-7977, CVE-2019-7978, CVE-2019-7979,
         CVE-2019-7980, CVE-2019-7981, CVE-2019-7982,
         CVE-2019-7983, CVE-2019-7984, CVE-2019-7985,
         CVE-2019-7986, CVE-2019-7987, CVE-2019-7988,
         CVE-2019-7989, CVE-2019-7990, CVE-2019-7991,
         CVE-2019-7992, CVE-2019-7993, CVE-2019-7994,
         CVE-2019-7995, CVE-2019-7996, CVE-2019-7997,
         CVE-2019-7998, CVE-2019-7999, CVE-2019-8000,
         CVE-2019-8001
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
         Toegang tot gevoelige gegevens
Uitgiftedatum  : 20190814
Toepassing   : Adobe Photoshop CC
Versie(s)    : < 19.1.9
         < 20.0.6
Platform(s)   : Apple Mac OS X
         Microsoft Windows

Beschrijving
  Adobe heeft een groot aantal kwetsbaarheden verholpen in Photoshop
  CC. een kwaadwillende kan de kwetsbaarheden lokaal, of met behulp
  van gebruikersinteractie op afstand, misbruiken voor het uitvoeren
  van willekeurige code met rechten van de gebruiker of het verkrijgen
  van gevoelige gegevens.

Mogelijke oplossingen
  Adobe heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen in
  Photoshop CC. Voor meer informatie, zie:

  https://helpx.adobe.com/security/products/photoshop/apsb19-44.html

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXVQBm3+MTEyIH2VcAQpydgv8CnqhEVz6AR8IdKTjqwnDmZceJuvF4ReI
Y8c2Zjs0IdDlpolcTqaSghCZvxz4656v8kshA4MkD3RtFoj+gPHmLwWf4Tjb/5Ie
FZ3x2EnOuXF3EjF+2A6B8pujPqt8ao8hHq8wL+Q+fXxZ6/hwjsu6Y64Wt9pLav75
bcF8/GW4aQXBtyK8q8XNoUAJAdLDY10fCaBMQBTS+JBrFe6xozaJETMENYSsR8C5
GSA3pq3mORSTdRquSKoUdYNm491dVir7HOImTUF0myvEs5O6D7tqaIyMDxcGzpJw
DF8eOyEAuBg1CEbHKjIwSJK8akc8MyV9v3dtZd+DvNYNxuzEHZj3kavs5epyuEDK
E+ciQLXrP3imPPkOHfXOHvse+m0w17lgO68Fqu1pLjqj3YiLb0wnBpHu9kNgOxbA
NHDUFH2BC304sSM7xEyS7h1bUuOWGcYkR4erLsXpQpoec6Dm8NOD8hshLi0j67Cz
AFDk/J87HZ+73WTa5U2A6rNmVR2f8Cvi
=XOLp
-----END PGP SIGNATURE-----