-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Adobe Acrobat en Acrobat
         Reader
Advisory ID   : NCSC-2019-0648
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2019-7832, CVE-2019-7965, CVE-2019-8002,
         CVE-2019-8003, CVE-2019-8004, CVE-2019-8005,
         CVE-2019-8006, CVE-2019-8007, CVE-2019-8008,
         CVE-2019-8009, CVE-2019-8010, CVE-2019-8011,
         CVE-2019-8012, CVE-2019-8013, CVE-2019-8014,
         CVE-2019-8015, CVE-2019-8016, CVE-2019-8017,
         CVE-2019-8018, CVE-2019-8019, CVE-2019-8020,
         CVE-2019-8021, CVE-2019-8022, CVE-2019-8023,
         CVE-2019-8024, CVE-2019-8025, CVE-2019-8026,
         CVE-2019-8027, CVE-2019-8028, CVE-2019-8029,
         CVE-2019-8030, CVE-2019-8031, CVE-2019-8032,
         CVE-2019-8033, CVE-2019-8034, CVE-2019-8035,
         CVE-2019-8036, CVE-2019-8037, CVE-2019-8038,
         CVE-2019-8039, CVE-2019-8040, CVE-2019-8041,
         CVE-2019-8042, CVE-2019-8043, CVE-2019-8044,
         CVE-2019-8045, CVE-2019-8046, CVE-2019-8047,
         CVE-2019-8048, CVE-2019-8049, CVE-2019-8050,
         CVE-2019-8051, CVE-2019-8052, CVE-2019-8053,
         CVE-2019-8054, CVE-2019-8055, CVE-2019-8056,
         CVE-2019-8057, CVE-2019-8058, CVE-2019-8059,
         CVE-2019-8060, CVE-2019-8061, CVE-2019-8077,
         CVE-2019-8094, CVE-2019-8095, CVE-2019-8096,
         CVE-2019-8097, CVE-2019-8098, CVE-2019-8099,
         CVE-2019-8100, CVE-2019-8101, CVE-2019-8102,
         CVE-2019-8103, CVE-2019-8104, CVE-2019-8105,
         CVE-2019-8106
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
         Toegang tot gevoelige gegevens
Uitgiftedatum  : 20190814
Toepassing   : Adobe Acrobat
         Adobe Acrobat Reader
Versie(s)    :
Platform(s)   : Apple Mac OS X
         Microsoft Windows

Beschrijving
  Adobe heeft een groot aantal kwetsbaarheden verholpen in Acrobat en
  Acrobat Reader. De kwetsbaarheden kunnen door een kwaadwillende
  worden misbruikt om willekeurige code uit te voeren met rechten van
  de gebruiker of toegang te krijgen tot gevoelige gegevens.

Mogelijke oplossingen
  Adobe heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen in
  Acrobat en Acrobat Reader. Voor meer informatie, zie:

  https://helpx.adobe.com/security/products/acrobat/apsb19-41.html

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXVQBlH+MTEyIH2VcAQo5tAv+PWv44tU1hIk0EQAWgSFn1UKrWAP6zZXn
r4PYuo4NzFvtTLvMnNxL+acZJ2C3D+L/PnPGUjKbNHjYpSuRgOHi18inCpDM2rpp
H99uJp3CCzYdX0JZArFFbbG/i4YYvXmOQs1t3ZodbVCHgni8v5pm3NGB+f9GZQgn
A/dNizsV8f4SvMhhBVdSMDXWsoYHfHJwYyNAesyObIslHFnegnMhRzptt3DkZLL0
ldW81vTBfxIINgr5cVlQ5UsykrnfLY/n5jzmF/zcqVlpAkOtduUKYMgR+A89DfNi
YgE9s+ebv7u8JVWiKsvt16o+7F4UBeUMwKXNaLzz5XrLTOXCQ9epxLc4IweoNx7T
DhFTgQ1HrPCAshftwfwmS+KFXC2c85qCnjuxcSSwdmtXfK3XKyiIn79Es3bR9FfW
8OYqtKDHbcz91Tt4pkQM52Oofima8LAKayIogHC4n2zhbdr6Bug2doJgPL8nov6Y
C/s0BUZ5dyfaML/F6JEcnibqImOvD5sN
=8z60
-----END PGP SIGNATURE-----