-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in LibreOffice
Advisory ID   : NCSC-2019-0653
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2019-9850, CVE-2019-9851, CVE-2019-9852
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
Uitgiftedatum  : 20190816
Toepassing   : The Document Foundation LibreOffice
Versie(s)    : < 6.2.6
         < 6.3.0
Platform(s)   :

Beschrijving
  LibreOffice heeft updates uitgebracht om een aantal kwetsbaarheden
  te verhelpen. De kwetsbaarheden zijn door security-onderzoekers
  ontdekt en stelt hen in staat om de eerder gepubliceerde
  kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2018-16858 alsnog te misbruiken. Voor
  deze kwetsbaarheid is eerder een beveiligingsadvies gepubliceerd
  (NCSC-2019-0098 dd 04/02/2019).
  Misbruik van de kwetsbaarheden stelt een kwaadwillende in staat om
  willekeurige code uit te voeren met rechten van de gebruiker door
  een gebruiker op een kwetsbaar systeem te misleiden een malafide
  bestand te openen.

Mogelijke oplossingen
  The Document Foundation heeft updates uitgebracht om de
  kwetsbaarheden te verhelpen in Libreoffice 6.2.6/6.3.0. Voor meer
  informatie, zie:

  https://www.libreoffice.org/about-us/security/advisories/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXVakTn+MTEyIH2VcAQrzsAv+MIKSy4VheyAbo/D3eN4379f5SVe1Mg3R
7yVvlPm87RxKmzSGSsQWzUvy/1WxsKvnJEHb7Wz+p1hm83/CV/4RcSEMm/Ka11kx
BAVoAkaGwPK4DVNucjIDD3c3upK6zXlK2iL2wrwALI3UMg5RerHkFan00VAqHo3X
m1TkCUyfwjMVHPEHhR8vY8gee8Vrg4fC/Q1TlvJIF3Y4ifwsdLCpWAkwMNKVY6SP
QT3ObbVJ6wwc5x3+QN6tugY4CWZxamAJZhKnJLRht7gBYHflI3ubmJcU9HFHRgT4
hftsGOW+hKoNYepqK7pL/p3uCjrjuJd9Icl9bbDCfQnCVgnsI887L/yVcC61Goqe
dZTWGztPumR+mg8QOqqLrqStFmEUGEWPIrsM1FaN+FoeTuLu3Svknms/VkGqGjsw
ODNAaBtDmGnnBIjikXE4f5e/eVyHCNR8KZEVG/EANu93sVri1G5una2pWeWwJPbj
lvkjrSMzhEvlbObi8brGwf0DaFuZrAVr
=sjcY
-----END PGP SIGNATURE-----