-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.02 #############################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in LibreOffice
Advisory ID   : NCSC-2019-0653
Versie     : 1.02
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2019-9850, CVE-2019-9851, CVE-2019-9852
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
Uitgiftedatum  : 20190820
Toepassing   : The Document Foundation LibreOffice
Versie(s)    : < 6.2.6
         < 6.3.0
Platform(s)   : Ubuntu
         Debian
         OpenSUSE

Update
  Ubuntu heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen.
  Zie "Mogelijke oplossingen" voor meer informatie.

Beschrijving
  LibreOffice heeft updates uitgebracht om een aantal kwetsbaarheden
  te verhelpen. De kwetsbaarheden zijn door security-onderzoekers
  ontdekt en stelt hen in staat om de eerder gepubliceerde
  kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2018-16858 alsnog te misbruiken. Voor
  deze kwetsbaarheid is eerder een beveiligingsadvies gepubliceerd
  (NCSC-2019-0098 dd 04/02/2019).
  Misbruik van de kwetsbaarheden stelt een kwaadwillende in staat om
  willekeurige code uit te voeren met rechten van de gebruiker door
  een gebruiker op een kwetsbaar systeem te misleiden een malafide
  bestand te openen.

Mogelijke oplossingen
  The Document Foundation heeft updates uitgebracht om de
  kwetsbaarheden te verhelpen in Libreoffice 6.2.6/6.3.0. Voor meer
  informatie, zie:

  https://www.libreoffice.org/about-us/security/advisories/

  -= Debian =-
  Debian heeft updates van libreoffice beschikbaar gesteld voor Debian
  9.0 (Stretch) en Debian 10.0 (Buster) om de kwetsbaarheden te
  verhelpen. U kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te
  maken van 'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie
  kunt u vinden op onderstaande pagina:

  https://www.debian.org/security/2019/dsa-4501

  -= OpenSUSE =-
  De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om
  de kwetsbaarheden te verhelpen in OpenSUSE Leap 15.0 en Leap 15.1. U
  kunt deze aangepaste packages installeren door gebruik te maken van
  'zypper'. U kunt ook gebruik maken van YAST of de updates handmatig
  downloaden van de OpenSUSE downloadserver (download.opensuse.org).
  Voor meer informatie, zie:

  https://lists.opensuse.org/opensuse-security-announce/2019-08
   /msg00059.html

  -= Ubuntu =-
  Canonical heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 16.04 LTS,
  18.04 LTS en 19.04 om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt de
  aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get
  update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op
  onderstaande pagina:

  https://usn.ubuntu.com/4102-1/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXVvqqH+MTEyIH2VcAQpUVAv8C92VbFAR2WimYjOSKag2EOQ1I74Fzzrq
EQfVnYMQKgvzWwnbKYkVPU+fvw/WPeaE+qrljT6KhKTlEbEzxsiW0DL5LvV9QyDP
xTyC9A/ybSIia7JYbk+CdRQfSLWMFaAJ90nRic7mFe18SnSxA5P29sVTIoFkNLJY
o0Rz5JO3OyAH4fF32ILZwPi1I9Fe7pH2onKiKVzy0/V6Cs8TGVwSESyamV0JvlVU
sElgl2cidyHKlFELOZNMnp6qZxoYKHgylDNw1fwn4fzFK7Qkp690say5gYQ8ORMB
RiU2FgXQhyU/YDEFkDjzeQ/WZkYwvqlZzS2oVJwKT1MkD8M9OyMEIvXAUlvU7ZpS
XH3Pz++96M5LZPs4uvQstRcm2giJkLv2ey0GWTTJNaKrz0BcbnB9mCgj2kew8CGM
N/fdOGdtJRCgThyOeciAtNOC812f8SQK5RpDw6wQ23ejHYs9EjddQf58WymvtM4m
YF1kmlXVEOM6n1cWZInZqQjtkHZR4Xe1
=tfr0
-----END PGP SIGNATURE-----