-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Apache HTTP Server
Advisory ID   : NCSC-2019-0654
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2019-9517, CVE-2019-10081, CVE-2019-10082,
         CVE-2019-10092, CVE-2019-10097, CVE-2019-10098
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Cross-Site Scripting (XSS)
         Denial-of-Service (DoS)
         Toegang tot gevoelige gegevens
Uitgiftedatum  : 20190816
Toepassing   : Apache Software Foundation Apache HTTP Server
Versie(s)    : < 2.4.41
Platform(s)   :

Beschrijving
  Apache heeft kwetsbaarheden verholpen in de Apache HTTP Server. De
  kwetsbaarheden stellen een kwaadwillende in staat aanvallen uit te
  voeren die leiden tot de volgende categorie├źn schade:

   * Toegang tot gevoelige gegevens
   * Denial-of-Service (DoS)
   * Cross-Site Scripting (XSS)

Mogelijke oplossingen
  Apache heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te
  verhelpen. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:

  https://httpd.apache.org/security/vulnerabilities_24.html

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXVakKn+MTEyIH2VcAQpOjQwAhuLxFsoo3k6+w0IUY67ZG7k1NNHiIZ+Z
3V12yeLaBh3IOWamJNZItyurtTQ+vhRac6Gi1lx11G9qdmlnIClrWxmSnWYXuCYJ
pbj3kqq7ouXzWpRouL/EQEadqiPOPK5ryqVXJifzKviBTaiSy5lLn3Cl9M7HynwR
uIeKTtbFHu85BamL3Npg32AKCMLtk7sPyGawCtXGEAqebOWW4SN3qyvyMNIaBG0n
LDpZXHyje/PVjqCVqghO34CP2F/eQDjMXcGereNbXR0+ltheEdSE1LcVkNhzPo0u
pKhigmhPcxTJfHD7oKm6dyJOfaIMO+QeRmZuS8R/rzCNArTLu7Uk5Kp23qat0mna
XruUZNZYo8crvTX+dl0ePBbUsstWQr3VSGZsMdG3TnszBLxwYhRW2goYaRaypnay
VvQ6gnWKSSzTMAAuWHt+WIR0fi+5pl9gjGz0Z9kvWLpM47REv8mEYyga/7LditcH
0+qEOnR8ZL/tuhhrRvwH7AlI7B+BMA02
=J6I6
-----END PGP SIGNATURE-----