-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.01 #############################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Apache HTTP Server
Advisory ID   : NCSC-2019-0654
Versie     : 1.01
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2019-9517, CVE-2019-10081, CVE-2019-10082,
         CVE-2019-10092, CVE-2019-10097, CVE-2019-10098
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Cross-Site Scripting (XSS)
         Denial-of-Service (DoS)
         Toegang tot gevoelige gegevens
Uitgiftedatum  : 20190827
Toepassing   : Apache Software Foundation Apache HTTP Server
Versie(s)    : < 2.4.41
Platform(s)   : Debian

Update
  De ontwikkelaars van Debian hebben updates beschikbaar gesteld voor
  Apache HTTPD server. Zie "Mogelijke oplossingen" voor meer
  informatie.

Beschrijving
  Apache heeft kwetsbaarheden verholpen in de Apache HTTP Server. De
  kwetsbaarheden stellen een kwaadwillende in staat aanvallen uit te
  voeren die leiden tot de volgende categorie├źn schade:

   * Toegang tot gevoelige gegevens
   * Denial-of-Service (DoS)
   * Cross-Site Scripting (XSS)

Mogelijke oplossingen
  Apache heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te
  verhelpen. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:

  https://httpd.apache.org/security/vulnerabilities_24.html

  -= Debian =-
  Debian heeft updates van apache2 beschikbaar gesteld voor Debian 9.0
  (Stretch) en Debian 10.0 (Buster) om de kwetsbaarheden te verhelpen.
  U kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van
  'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden
  op onderstaande pagina:

  https://www.debian.org/security/2019/dsa-4509

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXWUGSn+MTEyIH2VcAQoT3Av8DvhlwdntSmctUYDzEhceWEOOkguwrSe9
cMzhAtRt/YCt9vQJtY5sx6h2cCbR3ZmTxiqW7UNdOVXNr62SS18G389eftUTAIjs
HAiPf2GVaDACYpCNUek1/09iZCAAEwCOYJ0H6z/6YHfjJ4SH4D7y++qoNQlOYwHc
b9cYs9FlEn2sQXMh3RjTRbuxqzWVhVdUyMJh48pNFynDmxBBjGmJdADca28wpwP+
fC8Og0wjDaLNNQumTlrsD0+JZstK7cHksssZDwagUAbh9jtWq0/GV4g85QUUwTUu
ZTTEnqpeOXzDW/T/KGhUGmwCKOnrMh+UfIJX5rTRLYX85TeCTuOlQrF+xqTLx0PO
NKituuCqs019+wqvavsomj6OdDCuPyYbeJWxn75Fj4mLYEuNDWun7SfTsPunS1f6
uruuQ/luswOMREjLerSI67nTme4cBCM72Qb8KKWCbxfgshTQEUNXA/fB5hkBEat1
KrqroiMlhtT7L95N+Ivz/Bt7qcKdO0Ii
=Cb/P
-----END PGP SIGNATURE-----