-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.02 #############################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Apache HTTP Server
Advisory ID   : NCSC-2019-0654
Versie     : 1.02
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2019-9517, CVE-2019-10081, CVE-2019-10082,
         CVE-2019-10092, CVE-2019-10097, CVE-2019-10098
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Cross-Site Scripting (XSS)
         Denial-of-Service (DoS)
         Toegang tot gevoelige gegevens
Uitgiftedatum  : 20190903
Toepassing   : Apache Software Foundation Apache HTTP Server
Versie(s)    : < 2.4.41
Platform(s)   : Debian
         OpenSUSE

Update
  OpenSUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te
  verhelpen Zie "Mogelijke oplossingen" voor meer informatie.

Beschrijving
  Apache heeft kwetsbaarheden verholpen in de Apache HTTP Server. De
  kwetsbaarheden stellen een kwaadwillende in staat aanvallen uit te
  voeren die leiden tot de volgende categorie├źn schade:

   * Toegang tot gevoelige gegevens
   * Denial-of-Service (DoS)
   * Cross-Site Scripting (XSS)

Mogelijke oplossingen
  Apache heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te
  verhelpen. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:

  https://httpd.apache.org/security/vulnerabilities_24.html

  -= Debian =-
  Debian heeft updates van apache2 beschikbaar gesteld voor Debian 9.0
  (Stretch) en Debian 10.0 (Buster) om de kwetsbaarheden te verhelpen.
  U kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van
  'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden
  op onderstaande pagina:

  https://www.debian.org/security/2019/dsa-4509

  -= OpenSUSE =-
  De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om
  de kwetsbaarheden te verhelpen in OpenSUSE Leap 15.0 en Leap 15.1. U
  kunt deze aangepaste packages installeren door gebruik te maken van
  'zypper'. U kunt ook gebruik maken van YAST of de updates handmatig
  downloaden van de OpenSUSE downloadserver (download.opensuse.org).
  Voor meer informatie, zie:

  https://lists.opensuse.org/opensuse-security-announce/2019-09
   /msg00004.html

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXW5ge3+MTEyIH2VcAQowZAv/RiPeHtvOUzs81AN4b1M0BGNCNyA5LJkL
WJkvOWzuN80w4FsgvZ//slPnZJa02BkfEiQogujORV+2tOysdbCpk4gav3IF5pSy
B9hpbPNBflumy+sLAahJu+OWY+mtHuK87YCpugZnbEqojUWoHsdEv7/Ql/tAg6Bl
sHdtQU0SOfvfmUHyBon/FowTVSLWxDwP1efQPHQfSiy3iyyIQTWULEZVvUO5uJxs
qZz5FSlHjR1aZrsyvLQ6OYhS9Hv9bfY93W+wFkydOm29QtRhzk3Tt25tjqoDMgvZ
JY58ft8Z7uaCUMdLTPSnQlI/YX/dyCNQqNECFf6gTnSyFdDM2XhsD+H6jV7d3/WV
xJL5oK/Huat7k0QFq3lkmwWZwyc2Yg8latx2irzRP8x2rBoH7vGYOllEZhconBIi
U9JcLgiNCoaR3CnZyCDpGyMAEl6C03aC7tYJtiLfBlIjm/rOSgUmtgUFK83igMuH
vacCXbnSxTxh7qSfcziXjT0pHBvzDcl+
=ML+l
-----END PGP SIGNATURE-----