-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.03 #############################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Apache HTTP Server
Advisory ID   : NCSC-2019-0654
Versie     : 1.03
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2019-9517, CVE-2019-10081, CVE-2019-10082,
         CVE-2019-10092, CVE-2019-10097, CVE-2019-10098
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Cross-Site Scripting (XSS)
         Denial-of-Service (DoS)
         Toegang tot gevoelige gegevens
Uitgiftedatum  : 20190909
Toepassing   : Apache Software Foundation Apache HTTP Server
Versie(s)    : < 2.4.41
Platform(s)   : Debian
         OpenSUSE
         SUSE Linux Enterprise

Update
  SUSE heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te verhelpen.
  Zie "Mogelijke oplossingen" voor informatie.

Beschrijving
  Apache heeft kwetsbaarheden verholpen in de Apache HTTP Server. De
  kwetsbaarheden stellen een kwaadwillende in staat aanvallen uit te
  voeren die leiden tot de volgende categorie├źn schade:

   * Toegang tot gevoelige gegevens
   * Denial-of-Service (DoS)
   * Cross-Site Scripting (XSS)

Mogelijke oplossingen
  Apache heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te
  verhelpen. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:

  https://httpd.apache.org/security/vulnerabilities_24.html

  -= Debian =-
  Debian heeft updates van apache2 beschikbaar gesteld voor Debian 9.0
  (Stretch) en Debian 10.0 (Buster) om de kwetsbaarheden te verhelpen.
  U kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van
  'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden
  op onderstaande pagina:

  https://www.debian.org/security/2019/dsa-4509

  -= OpenSUSE =-
  De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om
  de kwetsbaarheden te verhelpen in OpenSUSE Leap 15.0 en Leap 15.1. U
  kunt deze aangepaste packages installeren door gebruik te maken van
  'zypper'. U kunt ook gebruik maken van YAST of de updates handmatig
  downloaden van de OpenSUSE downloadserver (download.opensuse.org).
  Voor meer informatie, zie:

  https://lists.opensuse.org/opensuse-security-announce/2019-09
   /msg00004.html

  -= SUSE =-
  SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te
  verhelpen in SUSE 12. U kunt deze aangepaste packages installeren
  door gebruik te maken van 'YaST'. U kunt de packages ook handmatig
  downloaden van de SUSE FTP-server (ftp.suse.com). Voor meer
  informatie, zie:

  http://lists.suse.com/pipermail/sle-updates/2019-September
   /012444.html

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXXZOhX+MTEyIH2VcAQpRbgv8CNFL9zCSilVL7SxF9v0/IpBEpdrB+5O4
bl/kMEJi5594c8SbQP7hDosbWY7RrkmCRJ6CjL15k+BuC2YCGk/EFDXaHBlU6kFO
1MCu7lpFlKk/w+bXth4kzRGjv4Jj8ap+lQBMZR0FNiTLYz2N9Gi9VrAsp+WIl0eM
kPwlo9HzMcXVJVi6wW/ttCGwicwyTbeirPDeKssUpIq3LXH//Ue9vqckIsGKgHmk
GR5Tao1PGK2hdqH8V7YiTQmj5EoreIVR+OxC/uyllMyVNEwLcRgviRqJGI1DMGp+
BMomcgiWUMg5Ii+lMIvjEkVSzjFIH4GiRobLP/CNlqqlhAoTF+h6SuQYfr+LqcQS
fY3nnP/GDHB7aIA923qgA3AkwK5QdhoLg5NGiAzVu6PYgcL3Q09P/g/0XC6IFVeU
rESTKMzqyp8AgxjVCzm14Ibvu3vUQQD4nOtuDePH3QrN6OI1YNSRG7ErvWIZMP2O
mAcZcQ80Ll04zVHyaYHQWNPm7ln63w63
=mrRk
-----END PGP SIGNATURE-----