-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.06 #############################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Apache HTTP Server
Advisory ID   : NCSC-2019-0654
Versie     : 1.06
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2019-9517, CVE-2019-10081, CVE-2019-10082,
         CVE-2019-10092, CVE-2019-10097, CVE-2019-10098
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Cross-Site Scripting (XSS)
         Denial-of-Service (DoS)
         Toegang tot gevoelige gegevens
Uitgiftedatum  : 20190925
Toepassing   : Apache Software Foundation Apache HTTP Server
         IBM WebSphere Application Server
Versie(s)    :
Platform(s)   : Debian
         OpenSUSE
         SUSE
         Ubuntu
         Red Hat Enterprise Linux

Update
  Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor Apache HTTP Server.
  Zie "Mogelijke oplossingen" voor meer informatie.

Beschrijving
  Apache heeft kwetsbaarheden verholpen in de Apache HTTP Server. De
  kwetsbaarheden stellen een kwaadwillende in staat aanvallen uit te
  voeren die leiden tot de volgende categorie├źn schade:

  * Toegang tot gevoelige gegevens
  * Denial-of-Service (DoS)
  * Cross-Site Scripting (XSS)

Mogelijke oplossingen
  Apache heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te
  verhelpen. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:

  https://httpd.apache.org/security/vulnerabilities_24.html

  -= Debian =-
  Debian heeft updates van apache2 beschikbaar gesteld voor Debian 9.0
  (Stretch) en Debian 10.0 (Buster) om de kwetsbaarheden te verhelpen.
  U kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van
  'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden
  op onderstaande pagina:

  https://www.debian.org/security/2019/dsa-4509

  -= IBM =-
  IBM heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te
  verhelpen in WebSphere. Meer informatie kunt u vinden op
  onderstaande pagina:

  https://www.ibm.com/support/pages/node/964768

  -= OpenSUSE =-
  De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om
  de kwetsbaarheden te verhelpen in OpenSUSE Leap 15.0 en Leap 15.1. U
  kunt deze aangepaste packages installeren door gebruik te maken van
  'zypper'. U kunt ook gebruik maken van YAST of de updates handmatig
  downloaden van de OpenSUSE downloadserver (download.opensuse.org).
  Voor meer informatie, zie:

  https://lists.opensuse.org/opensuse-security-announce/2019-09
   /msg00004.html

  -= Red Hat =-
  Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor Red Hat Enterprise
  Linux 8. Voor Red Hat Enterprise Linux 8 is de kwetsbaarheid met
  kenmerk CVE-2019-9517 verholpen. U kunt deze updates installeren met
  behulp van het commando 'yum'. Meer informatie over deze updates en
  over een eventueel handmatige installatie vindt u op:

  https://access.redhat.com/errata/RHSA-2019:2893

  -= SUSE =-
  SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te
  verhelpen in SUSE 12. U kunt deze aangepaste packages installeren
  door gebruik te maken van 'YaST'. U kunt de packages ook handmatig
  downloaden van de SUSE FTP-server (ftp.suse.com). Voor meer
  informatie, zie:

  http://lists.suse.com/pipermail/sle-updates/2019-September
   /012444.html

  -= Ubuntu =-
  Canonical heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 19.04, 18.04
  LTS en 16.04 LTS om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt de
  aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get
  update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op
  onderstaande pagina:

  https://usn.ubuntu.com/4113-2/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXYuQaX+MTEyIH2VcAQpUmwv+IqCwNz/H3KrCEoEk7MNC7138Znj3y8Sq
DLJRbvX2h2ByRjnfkhbocyxT3lulpeCgBjFjlYo/SOFc8A19bFngEM0MrFaw165k
7Al780DO4NTZonGgaHua9BTXda1rQfz9pI9yuSQTNI8wlplBl3DLSIq/SHhczQn1
lQH1G5GYxuj8xQcvTa3qcKnGbO/WKYO0OnIPshstsjQbqEE4PUN9pZDPPYw81gwu
ep1WPhV4stROP9RGB5VRdTbfrUy83ZVlcbrJ0rW/0pT8nVOmu+hSKa82uZ1E738i
2436e00pfCvqctgNkUviRIP47aiwXO0miNNgab5Sox90HCdTWxU7bucmyzBZSoxK
ADfeENgLatwSmQ9VkT+72zTBevyjHZdXSTYfuAkazOzGNqF9RjVlSyShwLJ0Zrsw
ljHihyzFWi2xFjnSnCM7l602nVTTJwDfSeYgibuhMZvnzl3iaVBJkqXWoAOlA/Yo
B5EDaCw2LFqpJoKRRRwjEpu0sIKYkJ5/
=2/Jx
-----END PGP SIGNATURE-----