-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in VLC Media Player
Advisory ID   : NCSC-2019-0657
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2019-13602, CVE-2019-13962, CVE-2019-14437,
         CVE-2019-14438, CVE-2019-14498, CVE-2019-14533,
         CVE-2019-14534, CVE-2019-14535, CVE-2019-14776,
         CVE-2019-14777, CVE-2019-14778, CVE-2019-14970
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Denial-of-Service (DoS)
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
Uitgiftedatum  : 20190821
Toepassing   : VLC Media Player
Versie(s)    :
Platform(s)   : Debian

Beschrijving
  Er zijn kwetsbaarheden verholpen in VLC Media Player. De
  kwetsbaarheden stellen een ongeauthenticeerde kwaadwillende op
  afstand in de gelegenheid een Denial-of-Service te veroorzaken of om
  mogelijk willekeurige code onder rechten van de applicatie uit te
  voeren. De kwaadwillende moet hiertoe het slachtoffer bewegen een
  malafide bestand te openen in VLC Media Player.

Mogelijke oplossingen
  -= Debian =-
  Debian heeft updates van vlc beschikbaar gesteld voor Debian 9.0
  (Stretch) en Debian 10.0 (Buster) om de kwetsbaarheden te verhelpen.
  U kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van
  'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden
  op onderstaande pagina:

  https://www.debian.org/security/2019/dsa-4504

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXV1mrH+MTEyIH2VcAQpHMgv+JUlreAvtbCxfoIwrEHt6thhHk+uQmGMP
XN2bEq4cYjGsxr2J5ujJCRSERJ0wUxF3Qz7zpU8a3maK94yoZFEqfKD4npoWTq2q
HWnbD0nTJrSjh8sPRGMlpr8qmuZKuXz6kQ3NLF/fmt2UQLDz8N4WmryVlJb1UDVU
ZKZqMnTdT40kfyJv/i+hMUGF5tOP5hm4efk3c9/UX9Gf1LHc5+YcY7IQ+YR52Kfm
WDakMQFtjfDU43z7MlznCGE+eWKbylbVmI2h4gTOuEWHg3v/y/YAgOIqf00Wx683
bJGDSGxhMzbttA0qLQt90JyqRA/L/U/ulru6tgzPLzGEizFo3NynqWxd0iezU8Cs
rtazaVVE0/Hs2GVoa5h4X65H9YniGQBdCQHhvO77SfSVkRqxM4MvTjldpwBIIK5Y
lQmta4ZB/xd/t2s16z+kg7JmvX06NXMrK6JJLyoKHGxR8FhnPGT5kUhckzBJRCIz
FCWD3SKE+ON4K4qDG8/QQ3dBxCuzU7hK
=LfLn
-----END PGP SIGNATURE-----