-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.02 #############################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in VLC Media Player
Advisory ID   : NCSC-2019-0657
Versie     : 1.02
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2019-13602, CVE-2019-13962, CVE-2019-14437,
         CVE-2019-14438, CVE-2019-14498, CVE-2019-14533,
         CVE-2019-14534, CVE-2019-14535, CVE-2019-14776,
         CVE-2019-14777, CVE-2019-14778, CVE-2019-14970
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Denial-of-Service (DoS)
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
Uitgiftedatum  : 20200424
Toepassing   : VLC Media Player
Versie(s)    :
Platform(s)   : Ubuntu
         Debian
         OpenSUSE

Update
  OpenSUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden in
  VLC Media Player te verhelpen. Zie "Mogelijke oplossingen" voor meer
  informatie.

Beschrijving
  Er zijn kwetsbaarheden verholpen in VLC Media Player. De
  kwetsbaarheden stellen een ongeauthenticeerde kwaadwillende op
  afstand in de gelegenheid een Denial-of-Service te veroorzaken of om
  mogelijk willekeurige code onder rechten van de applicatie uit te
  voeren. De kwaadwillende moet hiertoe het slachtoffer bewegen een
  malafide bestand te openen in VLC Media Player.

Mogelijke oplossingen
  -= Debian =-
  Debian heeft updates van vlc beschikbaar gesteld voor Debian 9.0
  (Stretch) en Debian 10.0 (Buster) om de kwetsbaarheden te verhelpen.
  U kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van
  'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden
  op onderstaande pagina:

  https://www.debian.org/security/2019/dsa-4504

  -= OpenSUSE =-
  De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om
  de kwetsbaarheden te verhelpen in OpenSUSE Leap 15.1. U kunt deze
  aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'zypper'.
  U kunt ook gebruik maken van YAST of de updates handmatig downloaden
  van de OpenSUSE downloadserver (download.opensuse.org). Voor meer
  informatie, zie:

  https://lists.opensuse.org/opensuse-updates/2020-04/msg00110.html

  -= Ubuntu =-
  Canonical heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 18.04 LTS en
  19.04 om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt de aangepaste
  packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en
  'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande
  pagina:

  https://usn.ubuntu.com/4131-1/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXqKWMk/4qUtG/lqjAQpRRwv+MGBXJ6p4D/LBNczeUjNw4HLk0HkfWJO5
VK6L2rs/q6QzW7ZjgapXXnAb9X6sive8pJWVL003O67Jief76/jgb/H1b1AJiAeo
VgxRJHCsP+Iy2BAupWLRB6INVYg8mU4HeF0beNGNZhp0P94ZOy6cE5HTl+rEqsG1
XuoGfP8Rt1MBP72+nDPw6tabNqSqlFH3/hkOR5wk3Ranl8JT5Yqo67ygZ/BpVpVN
VFWEEIPBVGurzWGwhqTWuI5ho/w320e63RyNJ1XyM60+sG+tHH9Z8Fr6Gq5EEs5A
j6ntYL+POA7TTJiyRQu8mPApDQ36AQp8V1X0jtMFPPVdAypo9RG7ZOREU+ELcfE1
hAoLutX+x7akyQ2GKS/tDE4xZWtcqqdybbtk56DZ6tmBAhMTDc8RlKyH9w2dDehw
ZLs+jMCWqRSiXJI9IJovz0JkuW7smo8KJlCI4tiG9ZDEgtxn87RcP3QsKj1QBltw
68XlzeFRZBThGR5hBciiDLbqwrTdyuLC
=Yjcw
-----END PGP SIGNATURE-----