-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in Dovecot
Advisory ID   : NCSC-2019-0672
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2019-11500
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
Uitgiftedatum  : 20190829
Toepassing   : Dovecot
Versie(s)    :
Platform(s)   : Ubuntu
         Debian

Beschrijving
  Er is een kwetsbaarheid verholpen in Dovecot. Een kwaadwillende kan
  door het misbruiken van de kwetsbaarheid een Denial-of-Service
  veroorzaken en mogelijk willekeurige code uitvoeren onder de rechten
  van het systeem.

Mogelijke oplossingen
  Debian en ubuntu hebben updates beschikbaar gesteld om de
  kwetsbaarheid te verhelpen. Meer informatie kunt u vinden op
  onderstaande paginas:

  https://usn.ubuntu.com/4110-1/

  https://security-tracker.debian.org/tracker/dovecot

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXWe+yn+MTEyIH2VcAQqitAv/VqOx9YbbVB+DDEMoI6m94QxYG/oK3Lsp
OzhgkOV0TjqD9LCNY0hMAOgrFCFUyZlHZGc6TCIiJVrzlKk6+WuRw4bEjdRQ9Z/f
cMsZHzvyoIlFiujT4fathXYiwBCWmOSo4feek0fda479+305YkdOA9RQwHgLXLh1
Q2YH7nk0CyufL7IZVFQU0Z3p7hojAN1sOlkCVH0tU/nR8WBvZ56ICw+Cp4Trsx60
6aK4SlC7COQfpdA4vHDnKXlwdLsV6Q+imscL2k1krznViD2ic2nje5l1u23oSFQF
w4lU9Gc1DfrZfxL3OTUoUyt+Jd0zbE3Onb5FKO/l3X9/Tz6iBmihM7LvVN+rXuyN
yeZBIlQzPcHzJuLOC9o1CXlCXdWsbJLdnGYP2v/t0r1Hlk4jzRUKvJJTt/TQmuEI
JszTn/Tz+yQpswm5p+155E4Zz8lRrVo7x4Pjp5RTe/XJLLPu6Wa/8UyULW03ah8+
j6aFnpINIgqoCB5Tp+9J6n7spTCsxdiE
=SIko
-----END PGP SIGNATURE-----