-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.03 #############################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in Dovecot
Advisory ID   : NCSC-2019-0672
Versie     : 1.03
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2019-11500
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
Uitgiftedatum  : 20190920
Toepassing   : Dovecot
Versie(s)    :
Platform(s)   : Debian
         Fedora
         RedHat
         Ubuntu

Update
  Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor Red Hat Enterprise
  Linux 7 om de kwetsbaarheid te verhelpen. Zie "Mogelijke
  oplossingen" voor meer informatie.

Beschrijving
  Er is een kwetsbaarheid verholpen in Dovecot. Een kwaadwillende kan
  door het misbruiken van de kwetsbaarheid een Denial-of-Service
  veroorzaken en mogelijk willekeurige code uitvoeren onder de rechten
  van het systeem.

Mogelijke oplossingen
  Debian en Ubuntu hebben updates beschikbaar gesteld om de
  kwetsbaarheid te verhelpen. Meer informatie kunt u vinden op
  onderstaande paginas:

  https://usn.ubuntu.com/4110-1/

  https://security-tracker.debian.org/tracker/dovecot

  -= Fedora =-
  Fedora heeft updates beschikbaar gesteld voor Fedora 30. U kunt deze
  updates installeren met behulp van het commando 'dnf' of 'yum'. Meer
  informatie over deze updates en over een eventueel handmatige
  installatie vindt u op:

  https://lists.fedoraproject.org/archives/list
   /package-announce@lists.fedoraproject.org/message
   /3GYTZLLDNIFWT7D7JSB25ERJNMOR4CQ3/

  -= Red Hat =-
  Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor Red Hat Enterprise
  Linux 7 en 8. U kunt deze updates installeren met behulp van het
  commando 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een
  eventueel handmatige installatie vindt u op:

  RHEL 7:
  https://access.redhat.com/errata/RHSA-2019:2836

  RHEL 8:
  https://access.redhat.com/errata/RHSA-2019:2822

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXYTCnH+MTEyIH2VcAQr1Wgv/ZvbKqkTfLxLVwgNB2wi13Yc+freC0sLr
Lj8YXfWDm4HIBeUD78Eyyq7qd4C4W5Btxm3ahPxnzvkQZxX9Cf/RWWaVa+fANHO9
J1wbcs5Se24B7LawAcjmjONDsFRzg99wNSZZs35idwe+4NeSUh7lTLdFFGJYG1qe
ieU+zpKe2YiOehXhGZqpCETQAwr617U87sHgx9OpCWi9Z/x/jLSUTuyaQnNCE5WA
KsXcrG25eVYiLYzldEjiD5tpLyOL6ZXISeUeMfKGh+ylrqecKCYaAOeZjTUZPJty
DsJKsLVoedV/dpwT7NXkMLwPlcmOpTX9z2tpaXNcdwPJiGxwTaeoOexs1XHZftHW
DDWwx6jE/k4c5yvhTOQn8IzieJ6mqgZBYlAydduMkh8i4w5okUMOYbp9keeyWGAc
7/fvm7vNRQsiXX2pqPEXgHpxl3InbBxtnUM5BcZwUWFD3JMzqlTrR1TK6SfcOlX1
Chcd+7w7luFL5iMS4immDKez+VAY2L+q
=kGB/
-----END PGP SIGNATURE-----