-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.04 #############################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in Dovecot
Advisory ID   : NCSC-2019-0672
Versie     : 1.04
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2019-11500
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
Uitgiftedatum  : 20190923
Toepassing   : Dovecot
Versie(s)    :
Platform(s)   : Canonical
         Debian
         Fedora
         Oracle Enterprise Linux
         RedHat

Update
  Oracle Linux heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te
  verhelpen. Zie "Mogelijke oplossingen" voor meer informatie.

Beschrijving
  Er is een kwetsbaarheid verholpen in Dovecot. Een kwaadwillende kan
  door het misbruiken van de kwetsbaarheid een Denial-of-Service
  veroorzaken en mogelijk willekeurige code uitvoeren onder de rechten
  van het systeem.

Mogelijke oplossingen
  Debian en Ubuntu hebben updates beschikbaar gesteld om de
  kwetsbaarheid te verhelpen. Meer informatie kunt u vinden op
  onderstaande paginas:

  https://usn.ubuntu.com/4110-1/

  https://security-tracker.debian.org/tracker/dovecot

  -= Fedora =-
  Fedora heeft updates beschikbaar gesteld voor Fedora 30. U kunt deze
  updates installeren met behulp van het commando 'dnf' of 'yum'. Meer
  informatie over deze updates en over een eventueel handmatige
  installatie vindt u op:

  https://lists.fedoraproject.org/archives/list
   /package-announce@lists.fedoraproject.org/message
   /3GYTZLLDNIFWT7D7JSB25ERJNMOR4CQ3/

  -= Oracle =-
  Oracle heeft updates beschikbaar gesteld voor Oracle Linux 7. U kunt
  deze updates installeren met behulp van het commando 'yum'. Meer
  informatie over deze updates en over een eventueel handmatige
  installatie vindt u op:

  https://linux.oracle.com/errata/ELSA-2019-2836.html

  -= Red Hat =-
  Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor Red Hat Enterprise
  Linux 7 en 8. U kunt deze updates installeren met behulp van het
  commando 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een
  eventueel handmatige installatie vindt u op:

  RHEL 7:
  https://access.redhat.com/errata/RHSA-2019:2836

  RHEL 8:
  https://access.redhat.com/errata/RHSA-2019:2822

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXYhYmH+MTEyIH2VcAQo1Zwv/fsiBjna4ws3M6urx33cQj7nz2JuXpIVI
r1ivticVw6vXTkGrN6fZIkqkmbP+4YrDrloMQS66SGBt9QxrH6RdQpo03XqNSqT2
xqlYWHAHh6yZ3p7B7rkqPH8gYNlKPMEAiVcHGA9a83zsJjSugI/TTzaHfMyOQWQu
F5GFvy7dEO938H7Q/lYj6YaWBf1AG4dhy+IkpVTvyJaF0FuKayFELcOnzgpFsV0e
6YSWIP525uczp05ohhnlfCGrt0gv3AXFwG4Ox90dI/cU2ygiX+3UesXNMF+IjPpL
SgfmmIQFI1zvOmc8mM4+hgpoR6C9pViJ25svyiP+Wwg2Cm10lBsy0jXm3JwITQ3h
BDOZiaPJqpPVKSOHmoGvItArTH/wwgRb7Y/j7Rhds+23ocb8SHCgvEIN5oClklrb
HJ5u/e2oz3LHjvm16R6Fd4aQR6kjlPhyab3+F+bjG9Cju5c6AJmqumQq+gT5W2hr
RXQtvXy/WXHVIOp8TbdPY0wCXdP570FI
=6u6j
-----END PGP SIGNATURE-----