-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.05 #############################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in Dovecot
Advisory ID   : NCSC-2019-0672
Versie     : 1.05
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2019-11500
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
Uitgiftedatum  : 20190925
Toepassing   : Dovecot
Versie(s)    :
Platform(s)   : Canonical
         Debian
         Fedora
         Oracle Enterprise Linux
         RedHat

Update
  Oracle Linux heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te
  verhelpen. Zie "Mogelijke oplossingen" voor meer informatie.

Beschrijving
  Er is een kwetsbaarheid verholpen in Dovecot. Een kwaadwillende kan
  door het misbruiken van de kwetsbaarheid een Denial-of-Service
  veroorzaken en mogelijk willekeurige code uitvoeren onder de rechten
  van het systeem.

Mogelijke oplossingen
  Debian en Ubuntu hebben updates beschikbaar gesteld om de
  kwetsbaarheid te verhelpen. Meer informatie kunt u vinden op
  onderstaande paginas:

  https://usn.ubuntu.com/4110-1/

  https://security-tracker.debian.org/tracker/dovecot

  -= Fedora =-
  Fedora heeft updates beschikbaar gesteld voor Fedora 30. U kunt deze
  updates installeren met behulp van het commando 'dnf' of 'yum'. Meer
  informatie over deze updates en over een eventueel handmatige
  installatie vindt u op:

  https://lists.fedoraproject.org/archives/list
   /package-announce@lists.fedoraproject.org/message
   /3GYTZLLDNIFWT7D7JSB25ERJNMOR4CQ3/

  -= Oracle =-
  Oracle heeft updates beschikbaar gesteld voor Oracle Linux 7 en 8. U
  kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'yum'.
  Meer informatie over deze updates en over een eventueel handmatige
  installatie vindt u op:

  Oracle Linux 7:
  https://linux.oracle.com/errata/ELSA-2019-2836.html

  Oracle Linux 8:
  https://linux.oracle.com/errata/ELSA-2019-2822.html

  -= Red Hat =-
  Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor Red Hat Enterprise
  Linux 7 en 8. U kunt deze updates installeren met behulp van het
  commando 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een
  eventueel handmatige installatie vindt u op:

  RHEL 7:
  https://access.redhat.com/errata/RHSA-2019:2836

  RHEL 8:
  https://access.redhat.com/errata/RHSA-2019:2822

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXYtpLH+MTEyIH2VcAQrXiwwAk4sq00nA37oZmnPj2dh01oshwJ4rucAz
cousvttSQfxtZffaxWPAPnJysRbU8tJwHUBxxKEKYwc7MgE4waI09+FzoFgtY6X7
0tHa/TbiuIoJZ9BchWZGPBccv3WDl3fg38jxh30FG2U5NkgurcnqTPnF4kPZSyaL
X2vl5CKUsX8AeqQG1D2PkkerLm7eSJZ8+aAHJaaN6LY0Tasaw5MKld3PqSnDfopV
IlAU/WomIAFU49HdFgLHlNI1s9yAxLmjXNKuuE3h00UcQDwdXw8hk3aRbt083VTA
XR4P+Rsx/jEJsbGILVtJEHx62Zp5kSkLM0voc3OS6F0/RGWLam9snsHZM98s+lgL
wDxtBdBoaQiUwJSiJeMqPSdh/AVn6O3wdtuHsQDTyuwYOR/8zPVIh8T78Q8LtFV2
OS0eONy8EF44T/rKQ2AkFaMmTAUttLNz/GD/r27Uc1Z30hLmp2Qoe7mrVjk2o5EQ
7CXUB+VG/z24cdL46E5XGrZnzNxs/6OS
=vF92
-----END PGP SIGNATURE-----