-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.06 #############################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in Dovecot
Advisory ID   : NCSC-2019-0672
Versie     : 1.06
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2019-11500
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
Uitgiftedatum  : 20190925
Toepassing   : Dovecot
Versie(s)    :
Platform(s)   : Canonical
         Debian
         Fedora
         Oracle Enterprise Linux
         RedHat
         SUSE Linux Enterprise Server

Update
  OpenSUSE heeft updates beschikbaar gesteld voor SUSE Linux
  Enterprise Server. Zie "Mogelijke oplossingen" voor meer informatie.

Beschrijving
  Er is een kwetsbaarheid verholpen in Dovecot. Een kwaadwillende kan
  door het misbruiken van de kwetsbaarheid een Denial-of-Service
  veroorzaken en mogelijk willekeurige code uitvoeren onder de rechten
  van het systeem.

Mogelijke oplossingen
  Debian en Ubuntu hebben updates beschikbaar gesteld om de
  kwetsbaarheid te verhelpen. Meer informatie kunt u vinden op
  onderstaande paginas:

  https://usn.ubuntu.com/4110-1/

  https://security-tracker.debian.org/tracker/dovecot

  -= Fedora =-
  Fedora heeft updates beschikbaar gesteld voor Fedora 30. U kunt deze
  updates installeren met behulp van het commando 'dnf' of 'yum'. Meer
  informatie over deze updates en over een eventueel handmatige
  installatie vindt u op:

  https://lists.fedoraproject.org/archives/list
   /package-announce@lists.fedoraproject.org/message
   /3GYTZLLDNIFWT7D7JSB25ERJNMOR4CQ3/

  -= Oracle =-
  Oracle heeft updates beschikbaar gesteld voor Oracle Linux 7 en 8. U
  kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'yum'.
  Meer informatie over deze updates en over een eventueel handmatige
  installatie vindt u op:

  Oracle Linux 7:
  https://linux.oracle.com/errata/ELSA-2019-2836.html

  Oracle Linux 8:
  https://linux.oracle.com/errata/ELSA-2019-2822.html

  -= Red Hat =-
  Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor Red Hat Enterprise
  Linux 7 en 8. U kunt deze updates installeren met behulp van het
  commando 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een
  eventueel handmatige installatie vindt u op:

  RHEL 7:
  https://access.redhat.com/errata/RHSA-2019:2836

  RHEL 8:
  https://access.redhat.com/errata/RHSA-2019:2822

  -= SUSE =-
  SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid te
  verhelpen in SUSE 12. U kunt deze aangepaste packages installeren
  door gebruik te maken van 'YaST'. U kunt de packages ook handmatig
  downloaden van de SUSE FTP-server (ftp.suse.com). Voor meer
  informatie, zie:

  https://www.suse.com/support/update/announcement/2019
   /suse-su-20192454-1/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXYuQb3+MTEyIH2VcAQo7BQv+N6y7ZeHrPc1qX/Qp/+jp+25/1T/eT0X7
ErIEAyVYcT+wJM/oPDmsHB5MF0FbO9PngnMrko7AHdur4ooH9zEuJy6jCRo994eO
oCNb3Llv67DpRTkQE+fqGRlCxiGUjtdGfnmqmQZx5iwF+33SJYcPZPWJ4pq2lNVB
gYoNzcYfv5zLu/a5o9QHCv9Kqipkb7jEglBKMWPUn2c58EOIt2PxORcCGgjb1ZMD
57BPdQkm42cIgTBKeKluDTARytTPZHoYkU0w4Px5E+ZYV5v7DPAXWakNGvjOcJZn
hhbhA4Z6IlBQ6PVQLhv0hHhJRVxFrpfwO245FSapnZfGpBwYSH+17PoZa4QyXZxJ
gwvTKSHx9CQvu3OxOsQ2d8O8q/AZJoGUlGp9+i5mML7IxnpTcm0BatV4WBuTGRVY
05t6x842s9/qYYIjl+YKK0hKFfzCklbqXuqRPwyWY8Rl9k/FSC4Pg785e9sPnust
9XDUYcgTj54uGtXCYLxPonR4hE8QerM6
=QIl0
-----END PGP SIGNATURE-----