-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheid gevonden in Docker
Advisory ID   : NCSC-2019-0676
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2019-13139
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
Uitgiftedatum  : 20190902
Toepassing   : Docker
Versie(s)    : < 18.09.4
Platform(s)   :

Beschrijving
  Er is een kwetsbaarheid verholpen in Docker. De kwetsbaarheid stelt
  een kwaadwillende in staat willekeurige code uit te voeren onder
  rechten van de Docker-user. De kwaadwillende moet hiertoe het
  slachtoffer bewegen een Docker-image te bouwen met behulp van een
  git-repository met malafide Docker-code.

  De kwetsbaarheid ontstaat doordat er in de aanroep van het
  Docker-build-commando de mogelijkheid bestaat tot command-injection.

Mogelijke oplossingen
  Docker heeft een nieuwe versie beschikbaar gesteld om de
  kwetsbaarheid te verhelpen. Meer informatie kunt u vinden op
  onderstaande pagina:

  https://docs.docker.com/engine/release-notes/#18094

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXW0RJn+MTEyIH2VcAQpcuAv/Z14drXv8SmeDNGzpMFjJOmrhtGTNZJS8
EZ/X0shE43nEs4AOldB+HGxt5aZ8X9xhTp4ZRLGLNQotN8j7SJ9rQ0HetT/Fbxw7
MCFsG25OAWX5K0oudrIKFyXwIOw2UetT5XSU/ds7SCVsBUp/WuH+PDv/rJSkFQWA
Mwb2x7fCJ9q8AnLuzLr7edqsQRMvG6g6amMPOiv/iiSIBSzJSF0UPpmb7zrQVXfk
BC3BQehTB1+DFhDqNuLmmvM774DK8YKEq1ZfhxWPGC0kvDWItgZFdS78Jr783oO1
+9BiB52+vTGRjFBrV3mtxpqvENrDMbI/a60jo14FL8StH0oszKM5DjWKVuIugOTF
y4xLLPfzZELhaq/uxLpVly1SM1AKBDdvjqC4oNegkXiyAYgesT3QsTwE4UpWv34T
7ubcVFYFhl4k0HFruFikB1ccGovNpOGrHssYcWEvPpZmfbP3+fDw5IhcLFsWDhOR
BxmkXBcQyNGDNFYmv+kDKrD9HlnitoKV
=Aae4
-----END PGP SIGNATURE-----