-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.01 #############################

Titel      : Kwetsbaarheid gevonden in Docker
Advisory ID   : NCSC-2019-0676
Versie     : 1.01
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2019-13139
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
Uitgiftedatum  : 20190910
Toepassing   : Docker
Versie(s)    : < 18.09.4
Platform(s)   : Debian

Update
  Debian heeft updates vrijgegeven om de kwetsbaarheid te verhelpen.
  Zie "Mogelijke oplossingen" voor meer informatie.

Beschrijving
  Er is een kwetsbaarheid verholpen in Docker. De kwetsbaarheid stelt
  een kwaadwillende in staat willekeurige code uit te voeren onder
  rechten van de Docker-user. De kwaadwillende moet hiertoe het
  slachtoffer bewegen een Docker-image te bouwen met behulp van een
  git-repository met malafide Docker-code.

  De kwetsbaarheid ontstaat doordat er in de aanroep van het
  Docker-build-commando de mogelijkheid bestaat tot command-injection.

Mogelijke oplossingen
  Docker heeft een nieuwe versie beschikbaar gesteld om de
  kwetsbaarheid te verhelpen. Meer informatie kunt u vinden op
  onderstaande pagina:

  https://docs.docker.com/engine/release-notes/#18094

  -= Debian =-
  Debian heeft updates van docker.io beschikbaar gesteld voor Debian
  10.0 (Buster) om de kwetsbaarheid te verhelpen. U kunt de aangepaste
  packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en
  'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande
  pagina:

  https://www.debian.org/security/2019/dsa-4521

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXXfamH+MTEyIH2VcAQpUfgv/fX9bT8jKPV5Hj2vmzyYo4yTRccY89Qzw
mrAEOEYeBpzxz0c51Tst1HAGGU/bbX+t8p7WoNvPLpj2kk8WguDmCBKhVgNHr3Hd
JYnGHrUUGbxy9nGAw6C2BUd4onH9bkU2EiuiBoH2eTlTXu4bQxJLNWu/Csc66soq
1HV7JOFHlCuqUJi6VQqTvjy6yXOcVKEswbB3B3kjpwhUmahKo3EyciWL4c0gWPuQ
HyIU7CuD41syW2Wp718tjaCRvzcGPGulE2gaYQxIZ4+9A+KRi0G0xctjLmqgJ9OO
/IEfE3q3o3QYprCGOxfqzuMPwQ78Qgc6AWD2Z+amZPKL0YFzPdPcxxTd/BEsoLYL
Q3oLFfN29ixJ+WH28RjkBFLdvsowsBDHLKx5Hsj+VuUi9DZHhzNDw89p7mZIs5Um
e28jeooyK/89oba3LhD6LZJG9BEh2fYSsaHGqrCODYeUh8hrhFvCInnFo5jlITDN
LIHXrW/cggiPuXRDO4bLBR71N1yMHe3h
=Fmw/
-----END PGP SIGNATURE-----