-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in OpenBSD
Advisory ID   : NCSC-2019-0683
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2019-8460
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Denial-of-Service (DoS)
Uitgiftedatum  : 20190904
Toepassing   :
Versie(s)    :
Platform(s)   : OpenBSD

Beschrijving
  De ontwikkelaars van OpenBSD hebben een kwetsbaarheid verholpen. De
  kwetsbaarheid stelt een ongeauthenticeerde kwaadwillende op afstand
  in staat een Denial-of-Service te veroorzaken. De kwetsbaarheid
  bestond doordat TCP-connecties op een FreeBSD systeem een grote
  hoeveelheid sack-holes toestonden. Het afhandelen van een sack-hole
  in een TCP-stream is een kostbare operatie.

Mogelijke oplossingen
  FreeBSD heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid te
  verhelpen. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:

  https://github.com/openbsd/src/commit
   /ed8fdce754a5d8d14c09e989d8877707bd43906f

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXW/et3+MTEyIH2VcAQrl9Qv/Wf/VsG8RpiY3GFwedbQANQsqbmrF4Td9
/lwyKccgSmmVvpLNOCla/VyqT701A/6q9RAfozptDiYe7SKnUfPCHz54IjQtZWg2
CFRpdpQ+VzsZ/BvJpZ+i/9sBonRg2rjheMSvl1PmNX9nJbr0VOXOY2VsRCAqvgUw
JHwK5P86/6jSti/ygMnvHMFOmRZrI78CzqG6V2lJwxtt8vMgpGkBYjUy42zJXsxP
MuIuY8CB2xiCeZRFR9WfQJrrVzP6+FHC9A+JcOd8ftXfvTnamTt0G4Nj48Caw3dt
74What+87iv+MDrGKn/13Y3H+UGnFV3ZjM2TzfJs89MBkl8Fj61t46HwqlRZ52Bz
zS3vRu0ajkbJa1Em3fKMeyuANjXwiMI6BNGexT+tMfVN2TqpibM+o32j3O+D6Sx1
CcaBkJnK9yXUs6agf9x2eh6bjK4oH1YarTKRSOU73X/lzWKbSlJVOq0EvGVGfl4J
+xQH0AeKGAvoRMai2IdIfB27OajVWexY
=5lXM
-----END PGP SIGNATURE-----