-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in Samba
Advisory ID   : NCSC-2019-0684
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2019-10197
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Omzeilen van beveiligingsmaatregel
Uitgiftedatum  : 20190904
Toepassing   :
Versie(s)    :
Platform(s)   : Debian
         Ubuntu

Beschrijving
  Er is een kwetsbaarheid verholpen in Samba. De kwetsbaarheid stelt
  een kwaadwillende die aangelogd is op een Samba-share in staat om
  bestanden te benaderen op het bestandsysteem van de Samba-server die
  buiten de Samba-share vallen. Zo zou de kwaadwillende bijvoorbeeld
  alleen toegang tot het /data/samba/share pad moeten hebben, maar is
  in staat bestanden op / te benaderen. Hoe de bestanden te benaderen
  zijn is nog steeds afhankelijk van de bestandspermissies van het
  bestandssysteem van de Samba-server.

Mogelijke oplossingen
  Het beveiligingsadvies van Debian verwijst naar het
  Samba-beveiligingsadvies op pagina:
  https://www.samba.org/samba/security/CVE-2019-10197.html

  Op het moment van schrijven is deze site echter onbereikbaar.

  -= Debian =-
  Debian heeft updates van Samba beschikbaar gesteld voor Debian 8.0
  (Jessie), Debian 9.0 (Stretch) en Debian 10.0 (Buster) om de
  kwetsbaarheid te verhelpen. U kunt de aangepaste packages
  installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en 'apt-get
  upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:

  https://www.debian.org/security/2019/dsa-4513

  -= Ubuntu =-
  Canonical heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 19.04 om de
  kwetsbaarheid te verhelpen. U kunt de aangepaste packages
  installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en 'apt-get
  upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:

  https://usn.ubuntu.com/4121-1/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDUAwUBXW/ern+MTEyIH2VcAQoqxgv3TTdXNfUuUvAdGv+3C7PvPuqKQRmyplha
Iu07QcfIVWUFFmGLpi0FUHgHb4LNAHfJlg7odKRfx90Cs+W7OPU2n8absncs0lg1
WJi11QTA74y8dO0HNu5Og6cuDapErZSWgnJ0U3unxq5rQJIVKTP0SHBBfqrzBaJt
TD2GzkEaeuZqK/Q4tkvjWAqBf7XObxhqDodOLDgKAA3oigEC/uXyw7aRwlBpDGkL
1NPHb/EbqiQ3s2nTubaOL6V282U+QHj7w48WWGNDnU0sbBegw3Q3+p7fbK2+u3Hg
g41kQaffLCoXkVtfumw1CqpdHwwpNVgvX0KlV34+aX2NkdrSs346XeLyKVtTBHXi
XpXZbxLeQcp6WN8nte6/RdcGnSKkvBiXRJEqSmTJ1U81PowCgKrgkGG6TVcP+eBo
0Vj3QCQAE3xOHnYJ1B/iSer22p5fSf3D8nAxsetL+LyJy484DHSN8arihdyNaDfO
hADf8IebxG8viT1yq8PYOmhHvmDaV4Y=
=6MDS
-----END PGP SIGNATURE-----