-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.01 #############################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in Samba
Advisory ID   : NCSC-2019-0684
Versie     : 1.01
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2019-10197
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Omzeilen van beveiligingsmaatregel
Uitgiftedatum  : 20190917
Toepassing   :
Versie(s)    :
Platform(s)   : Debian
         OpenSUSE
         Ubuntu

Update
  OpenSUSE heeft updates vrijgegeven om de kwetsbaarheid te verhelpen.
  Zie "Mogelijke oplossingen" voor meer informatie.

Beschrijving
  Er is een kwetsbaarheid verholpen in Samba. De kwetsbaarheid stelt
  een kwaadwillende die aangelogd is op een Samba-share in staat om
  bestanden te benaderen op het bestandsysteem van de Samba-server die
  buiten de Samba-share vallen. Zo zou de kwaadwillende bijvoorbeeld
  alleen toegang tot het /data/samba/share pad moeten hebben, maar is
  in staat bestanden op / te benaderen. Hoe de bestanden te benaderen
  zijn is nog steeds afhankelijk van de bestandspermissies van het
  bestandssysteem van de Samba-server.

Mogelijke oplossingen
  Samba heeft patches beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid te
  verhelpen en om mitigerende maatregelen te treffen. Meer informatie
  kunt u vinden op onderstaande pagina:

  https://www.samba.org/samba/security/CVE-2019-10197.html

  -= Debian =-
  Debian heeft updates van Samba beschikbaar gesteld voor Debian 8.0
  (Jessie), Debian 9.0 (Stretch) en Debian 10.0 (Buster) om de
  kwetsbaarheid te verhelpen. U kunt de aangepaste packages
  installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en 'apt-get
  upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:

  https://www.debian.org/security/2019/dsa-4513

  -= OpenSUSE =-
  De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om
  de kwetsbaarheid te verhelpen in OpenSUSE Leap 15.1. U kunt deze
  aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'zypper'.
  U kunt ook gebruik maken van YAST of de updates handmatig downloaden
  van de OpenSUSE downloadserver (download.opensuse.org). Voor meer
  informatie, zie:

  https://lists.opensuse.org/opensuse-security-announce/2019-09
   /msg00045.html

  -= Ubuntu =-
  Canonical heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 19.04 om de
  kwetsbaarheid te verhelpen. U kunt de aangepaste packages
  installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en 'apt-get
  upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:

  https://usn.ubuntu.com/4121-1/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXYCkLn+MTEyIH2VcAQqFLgwAhVI6jWkIAOu2hmVIzjndqS5Y2gws5mbZ
BabWsilamFRwZV/G6MTbllKDeLz8AUyAs/EEdYRWe4orpTQ1IcketV15WonGlUc4
XnwxDoqTXupyB9QOsL8m+v4aX3HT2zbmpu7/aRu72GoIuEeZuO21em52t9rBsJrA
KZ8mfN5Hk9Am7Y8nxgRE2XkQvlfhwutU9EHI+ntEmFNpJAPjFlRV/ivsTrJSy3RV
eElax2inCpbgA2BrlhXzYiP2MUYytcqz8PkFilf9o5qsBHmR4MpAVL3rGr1yoas9
B6CzJLXvl0ECmGmdFTPc2o91RiSA+qKKXzDcTsRxgzkxOuZbieUNRRQvmt4kI0Qa
tmJuTryBGCeeoj2g1UjREzSspEDtDktTamq7aeirWPm1pfplTmxozibio9GaqjwR
tydzAG9eW3DXsFB/j8KIJ4TxojK4vk2NFa6XpZDswfKYxUeRVo3VotAbGlTmWvvO
a+vUUb7RRxBJI0Qoi7XZgEKenoSW/UmZ
=f7Ve
-----END PGP SIGNATURE-----