-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.03 #############################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in Samba
Advisory ID   : NCSC-2019-0684
Versie     : 1.03
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2019-10197
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Omzeilen van beveiligingsmaatregel
Uitgiftedatum  : 20200401
Toepassing   : Samba Server
Versie(s)    :
Platform(s)   : Debian
         Fedora
         OpenSUSE
         Red Hat
         Ubuntu

Update
  Red hat heeft updates beschikbaar gesteld voor Red hat 7 om de
  kwetsbaarheid in Samba te verhelpen. Zie "Mogelijke oplossingen"
  voor meer informatie.

Beschrijving
  Er is een kwetsbaarheid verholpen in Samba. De kwetsbaarheid stelt
  een kwaadwillende die aangelogd is op een Samba-share in staat om
  bestanden te benaderen op het bestandsysteem van de Samba-server die
  buiten de Samba-share vallen. Zo zou de kwaadwillende bijvoorbeeld
  alleen toegang tot het /data/samba/share pad moeten hebben, maar is
  in staat bestanden op / te benaderen. Hoe de bestanden te benaderen
  zijn is nog steeds afhankelijk van de bestandspermissies van het
  bestandssysteem van de Samba-server.

Mogelijke oplossingen
  Samba heeft patches beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid te
  verhelpen en om mitigerende maatregelen te treffen. Meer informatie
  kunt u vinden op onderstaande pagina:

  https://www.samba.org/samba/security/CVE-2019-10197.html

  -= Debian =-
  Debian heeft updates van Samba beschikbaar gesteld voor Debian 8.0
  (Jessie), Debian 9.0 (Stretch) en Debian 10.0 (Buster) om de
  kwetsbaarheid te verhelpen. U kunt de aangepaste packages
  installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en 'apt-get
  upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:

  https://www.debian.org/security/2019/dsa-4513

  -= Fedora =-
  Fedora heeft updates beschikbaar gesteld voor Fedora 29 en 30. U
  kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'dnf' of
  'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel
  handmatige installatie vindt u op:

  Fedora 29:
  https://lists.fedoraproject.org/archives/list
   /package-announce@lists.fedoraproject.org/message
   /56ZUXHGDHPM7S6RVAKULZT5EATS37OKA/

  Fedora 30:
  https://lists.fedoraproject.org/archives/list
   /package-announce@lists.fedoraproject.org/message
   /M7NYIUZOCIDXWXGWMZ7O5Z7OJ6IX7EAB/

  -= OpenSUSE =-
  De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om
  de kwetsbaarheid te verhelpen in OpenSUSE Leap 15.1. U kunt deze
  aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'zypper'.
  U kunt ook gebruik maken van YAST of de updates handmatig downloaden
  van de OpenSUSE downloadserver (download.opensuse.org). Voor meer
  informatie, zie:

  https://lists.opensuse.org/opensuse-security-announce/2019-09
   /msg00045.html

  -= Red Hat =-
  Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor Red Hat Enterprise
  Linux 7. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando
  'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel
  handmatige installatie vindt u op:

  https://access.redhat.com/errata/RHSA-2020:1084

  -= Ubuntu =-
  Canonical heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 19.04 om de
  kwetsbaarheid te verhelpen. U kunt de aangepaste packages
  installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en 'apt-get
  upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:

  https://usn.ubuntu.com/4121-1/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXoRrM0/4qUtG/lqjAQpEjAv9E6yaNBNyRZyUGEeoKRku+Ne9Rc/U6GLj
nz/kqc2Njlqit63hg4Bvpyao2jD/GZQ0S7IUlYKO0M45PLWUbXFy4hoUck4gbFn4
g+cCCJRztg+QqqR+HHOPAeMgsatpNotzR7fyVONWb51HIMyIBXnscvuptt1clku4
Y/hK/ZlxvFD0mdpXFibPIrWFhM5G7VS/hgv0hCnkHOBveL7cOj6DhSK8mjwKu9gb
L+I+oEe6dJJWGYJkPrVNxs/5YFENjRjcFm7Y3AqeffEY9twjJNVSea9eyWaHjWx+
uoqyLLgv28+6bAwM1333rmeeTXtS6/1sFszNfjw0ZIh7VoA+vng4qNzrH3QnaTYP
rEvNwAVWtBiyeWYCo4MFObHBE1WTFavtVmSHv4xVBQqlrM8nMSZ2Nw8BzNzZcDPL
Gw04C7mA4XAJx4qXcvxHaw5o35LAh/fJDx51hRUREynAHNEaxj1YjnBoj6jTRMCL
Lklv93q88sKYXoGvrooyT3Qs1Igr7QVV
=y1Rs
-----END PGP SIGNATURE-----