-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in WebSphere Application
         Server Admin Console
Advisory ID   : NCSC-2019-0685
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2019-4271
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Cross-Site Scripting (XSS)
Uitgiftedatum  : 20190904
Toepassing   : IBM WebSphere Application Server
Versie(s)    :
Platform(s)   :

Beschrijving
  IBM heeft een kwetsbaarheid verholpen in de Admin Console van de
  WebSphere Application Server. De kwetsbaarheid staat bekend als een
  Client-side-HTTP-parameter-pollution-kwetsbaarheid en is sterk
  verwant aan een Cross-Site Scripting-kwetsbaarheid. Om de
  kwetsbaarheid te misbruiken moet de kwaadwillende het slachtoffer
  bewegen een malafide hyper-link te volgen terwijl het slachtoffer is
  ingelogd op de Admin Console.

Mogelijke oplossingen
  IBM heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid te
  verhelpen. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:

  https://www.ibm.com/support/pages
   /security-bulletin-http-parameter-pollution-and-xss-vulnerability
   -websphere-application-server-admin-console-nd-cve-2019-4271

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXW/epX+MTEyIH2VcAQrWrAv/dO8cMxoGjiNQxmpor4SmsI3ajiDXl08X
NhzMK+pMgzjXI+XdNO9R4dAU150oaQRNyRIIyybb/4rI9ibSoqZT2nzrQxgpHKNS
N3PKZwLaw1bO0ZHIosN7NCGSr6j/K6i9tPB3IpYO0a0GQl64x/omPzJw1XO8u9dK
1QnenTAMc1SMR3HZESKgYsKCHca7hncvGBdURHfd2+p4/QVLejxZY9PxiDC69Jp0
onTEFNcjWxbqd/vSm8Bl3eJqS7efyeQ7kJvySwWW0D2aJGPMyfmvbS7rtzskMd0+
oXa+NZlVsmbTMjX9DeDgL3qSsfXN46hUaxe4/uw6nkY/+JNriBxuEKUw9l43UaZz
Q0NeHCQHqYjKUvlyKSI3jVpnliBKk8aYLgdv2lEUIcQ/VCv1h0DzgzIKY+5fiJpq
ytQszC24Sqt96Ov2wcXDhJZUjZQG9HI05sSROvzYGm1NUgWDyLiYNI7Z39ILgN2e
aDQLQ0Ius/lEcuRJgkbbI/FF3SIX0HtI
=lqFP
-----END PGP SIGNATURE-----