-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.01 #############################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in PostgreSQL
Advisory ID   : NCSC-2019-0686
Versie     : 1.01
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2019-10208, CVE-2019-10209, CVE-2019-10210,
         CVE-2019-10211
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
         Toegang tot gevoelige gegevens
         Verhoogde gebruikersrechten
Uitgiftedatum  : 20191018
Toepassing   : PostgreSQL
Versie(s)    : < 11.5
         < 10.10
         < 9.6.15
         < 9.5.19
         < 9.4.24
Platform(s)   : OpenSUSE
         SUSE Linux Enterprise

Update
  SUSE heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid met kenmerk
  CVE-2019-10208 te verhelpen. Zie "Mogelijke oplossingen" voor meer
  informatie.

Beschrijving
  Er zijn kwetsbaarheden verholpen in PostgreSQL. De kwetsbaarheden
  stellen een lokale kwaadwillende in staat willekeurige code uit te
  voeren onder de rechten van de applicatie. Daarnaast kan de
  kwaadwillende verhoogde rechten en gevoelige informatie verkrijgen.
  Door tijdens de installatie van PostgreSQL op het juiste moment een
  bestand te lezen, kan een kwaadwillende het wachtwoord van de
  database verkrijgen.

Mogelijke oplossingen
  PostgreSQL heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te
  verhelpen. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:

  https://www.postgresql.org/about/news/1960/

  -= OpenSUSE =-
  De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om
  de kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2019-10208 te verhelpen in OpenSUSE
  Leap 15.0 en Leap 15.1. U kunt deze aangepaste packages installeren
  door gebruik te maken van 'zypper'. U kunt ook gebruik maken van
  YAST of de updates handmatig downloaden van de OpenSUSE
  downloadserver (download.opensuse.org). Voor meer informatie, zie:

  https://lists.opensuse.org/opensuse-updates/2019-09/msg00021.html

  -= SUSE =-
  SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheid met
  kenmerk CVE-2019-10208 te verhelpen in SUSE 15. U kunt deze
  aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'YaST'. U
  kunt de packages ook handmatig downloaden van de SUSE FTP-server
  (ftp.suse.com). Voor meer informatie, zie:

  http://lists.suse.com/pipermail/sle-updates/2019-October/012776.html

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXamoVH+MTEyIH2VcAQrU2Qv/dvZX2wviOVeJfxILv1Ewr2pq+2WNyoFc
pcQijv7KwpcHF+oDHNxRvlufpniWixjewnr96vD4DNjJ+CKc0jN2J++h8EoivXhx
nLqZ/81CSJNFS6cpUOq6amE+2qCb6655XHGxuOxlEt2Tloe5Ru8xtWiP7cnBBOT3
du5DGNNho5gBjc4UOczd3Voq4LRObbkcb4euR7z8Evkd/Zo/ig0mXv/mNQ/y7iCx
OnBAlW1vuRKTs4GzjAOHCMoI3QU+5GILmh7zInZ7UKVhO/GJ8T5Mch38+szAkhYH
jn5vjUjZk+EcPa+CszsbIZTl0+V/drNZ9gjiG/IlqF2Op1YVCrZJqkrEgwA2T2zZ
suVKpM8RiN68TM2XHT1d4+VOEG0esCV1+XDIudVdADWGkYbmnTzH7qtSO8PSlvtR
zZy3d7k+C45sbF6Nq3JFFN2WDncdY4bBb86BF/0vOYzNsRoD3XQ/NPVF+yu8HM1J
Z/++i2jiRR87TKs4+z303PpR5c8fQ2/4
=UFYE
-----END PGP SIGNATURE-----