-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in AutoCAD
Advisory ID   : NCSC-2019-0687
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2019-7362, CVE-2019-7363, CVE-2019-7364
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
Uitgiftedatum  : 20190904
Toepassing   : Autodesk AutoCAD
Versie(s)    :
Platform(s)   :

Beschrijving
  Autodesk heeft kwetsbaarheden verholpen in AutoCAD. De
  kwetsbaarheden stellen een kwaadwillende in staat willekeurige code
  uit te voeren onder rechten van de applicatie. De kwaadwillende moet
  hiertoe het slachtoffer bewegen een malafide AutoCAD-bestand te
  openen. Het uitvoeren van willekeurige code wordt mogelijk door
  DLL-preloading-, en Use-after-free-kwetsbaarheden.

Mogelijke oplossingen
  Autodesk heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te
  verhelpen. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina:

  https://www.autodesk.com/trust/security-advisories/adsk-sa-2019-0002

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXW/elH+MTEyIH2VcAQrvFAv/ZRENTs4D8GlWUO1d9gLFNe7TyqvO7kme
HelWdPNc/Y592AuvELqNH294HqbhZbOujjQBNH1rGNhi9cmG6NADz+6K3loTwb1Y
P8oLqhOSERyVMGt8sG7NECDMv8kttf7MuR1phD9bDVkZynqrWzFcw8m3GfJT7Zuk
/HU4MP9X8CAXzfgpEIF9L+LanSJFWZm/loOvNRGdmgeNzDVf2PkZudMncAj/bnt1
HSzelo6cFLgJXRbkQQwY1Hw83XhVr1dNAZwO0hUeSd43aMet5nX6wKNvaZBkaOlK
MTFqZhZdDgkRVNPPgFPVC70nS2TlFJzRNrRI3zAp4+Set+lvzNdfVVQSIFKOhdcv
ejiCHO8gEQjJQVBRDFshgiBzt9lUAJh1s+ZjDkmygJCg6De0rwqaYwRd1BCbY0AM
7tqGmVEvEVzgxRK+/993hAQKd7fhgmaS6R27VNS1XqoqtR7HZB78/xuJ+NtTT2K6
mPMOyzTHrujL8t87DlBPICdqxwgZMJ35
=mB1i
-----END PGP SIGNATURE-----