-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Ubuntu kernel
Advisory ID   : NCSC-2019-0688
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2018-19985, CVE-2018-20784, CVE-2019-0136,
         CVE-2019-3701, CVE-2019-3819, CVE-2019-3900,
         CVE-2019-9506, CVE-2019-10207, CVE-2019-10638,
         CVE-2019-10639, CVE-2019-11487, CVE-2019-11599,
         CVE-2019-11810, CVE-2019-13631, CVE-2019-13648,
         CVE-2019-14283, CVE-2019-14284, CVE-2019-14763,
         CVE-2019-15090, CVE-2019-15211, CVE-2019-15212,
         CVE-2019-15214, CVE-2019-15215, CVE-2019-15216,
         CVE-2019-15218, CVE-2019-15220, CVE-2019-15221,
         CVE-2019-15292
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
         Toegang tot gevoelige gegevens
         Toegang tot systeemgegevens
Uitgiftedatum  : 20190904
Toepassing   :
Versie(s)    :
Platform(s)   : Ubuntu

Beschrijving
  Canonical heeft kwetsbaarheden verholpen in de Ubuntu kernel voor de
  versies 19.04, 18.04 LTS en 16.04 LTS. De kwetsbaarheden stellen een
  kwaadwillende in staat aanvallen uit te voeren die leiden tot de
  volgende categorie├źn schade:

  * local Denial-of-Service (DoS)
  * local code execution (Gebruikersrechten)
  * Toegang tot gevoelige gegevens
  * Toegang tot systeemgegevens

Mogelijke oplossingen
  -= Ubuntu =-
  Canonical heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 16.04 LTS,
  18.04 LTS en 19.04 om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt de
  aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get
  update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op
  onderstaande pagina's:

  Ubuntu 19.04 en 18.04 LTS, voor de kwetsbaarheden met kenmerk
  CVE-2019-3900, CVE-2019-10638, CVE-2019-13648, CVE-2019-14283 en
  CVE-2019-14284:
  https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-security-announce
   /2019-September/005092.html

  Ubuntu 18.04 LTS en 16.04 LTS
  https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-security-announce
   /2019-September/005093.html

  Ubuntu 16.04 LTS, voor de kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2018-20856,
  CVE-2019-3900, CVE-2019-10638, CVE-2019-13648, CVE-2019-14283 en
  CVE-2019-14284:
  https://lists.ubuntu.com/archives/ubuntu-security-announce
   /2019-September/005094.html

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXW/ei3+MTEyIH2VcAQpD6Av/d/E3DJLC9b6WWcpGNifuXldFrstZVeea
hupnT9k+3QVjpzMLgsQxiG+xScjR0bRUnbP4HNRF9rPwaozlDQp3QmrZAv+kTLbW
XsBf8OoYgcBMBsA7x5h4XHLexeMZh29+NI2/rBuS8HU1XJotb9P8dOmZzbgqEkZ5
2NrKYV+AoelxB+w5nHic2OYLcP4vVsmOvxFnH5GBu9outIuSkmpnov9PJXwc3hH/
DFtUcW5n5qlKtVbwxTPUjKAUuwXns6SD+6EaEfPn1qTTCpxMuVX0NuirlQ6WuJBd
FBEuV+7ZKl3C3TOuP30tihUkFbxD9sefZajZFWjBT5x+1TE22Fj0362DVnSuIl5P
G2Iuq3ee5Q1QBz0gLB4esUtzJ73FnLXybCcdhpvenQxWZaO+XPamCl2Bxq59JKa8
LKBW0s1EgnWR7mjb7ojMWbKNLBjfl/rgGRbU1JAajXNeSCLuA4U7r88ZtVkxCleA
4PQTY4JX6vkrPHqBRyhkz/urat1phSf1
=QyJj
-----END PGP SIGNATURE-----