Kwetsbaarheden verholpen in Firefox, Firefox ESR en Thunderbird

Deze pagina zet de platte tekst van officiële advisories automatisch om naar HTML. Hierbij kan mogelijk informatie verloren gaan. De Signed PGP-versies zijn leidend.
Publicatie Kans Schade    
  Versie 1.07 07-10-2019 NCSC-2019-0689  
 
medium
medium
Signed-PGP →
 
07-10-2019
medium
medium
NCSC-2019-0689 [1.07] Signed-PGP →
Text
Kenmerken

Kenmerken

 • Cross-Site Scripting (XSS)
 • Denial-of-Service (DoS)
 • Omzeilen van beveiligingsmaatregel
 • (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
 • Toegang tot systeemgegevens
 • Verhoogde gebruikersrechten
Omschrijving

Omschrijving

De kwetsbaarheden stellen een kwaadwillende in staat aanvallen uit te voeren die leiden tot de volgende categorieën schade:

 • Cross-Site Scripting (XSS)
 • Denial-of-Service (DoS)
 • Omzeilen van beveiligingsmaatregel
 • (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
 • Toegang tot systeemgegevens
 • Verhoogde gebruikersrechten

Mozilla stelt over de kwetsbaarheden beperkt informatie beschikbaar. De kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2019-11751 wordt door Mozilla op een schaal van critical, high, moderate en low, ingeschaald als critical. De kwetsbaarheid maakt het mogelijk om, door malafide code aan de opstartparameters toe te voegen, een logfile naar het bestandsysteen te schrijven. Deze kwetsbaarheid komt alleen voor bij versie 68.1 en 69 van de Windows-versie van Firefox.

Bereik

Bereik

Platforms Producten Versies

CentOS
Debian
OpenSUSE
Oracle Enterprise Linux
RedHat Red Hat Enterprise Linux
SUSE
Ubuntu

Mozilla Firefox
Mozilla Firefox Extended Support Release (ESR)
Mozilla Thunderbird

< 69 < 68.1 ESR < 60.9 ESR

Oplossingen

Oplossingen

Mozilla heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te verhelpen. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina's:

Firefox 69 [Link]

Firefox 68.1 ESR, voor de kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2019-9812, CVE-2019-11735, CVE-2019-11736, CVE-2019-11738, CVE-2019-11740, CVE-2019-11742, CVE-2019-11743, CVE-2019-11744, CVE-2019-11746, CVE-2019-11747, CVE-2019-11748, CVE-2019-11749, CVE-2019-11750, CVE-2019-11751, CVE-2019-11752 en CVE-2019-11753 [Link]

Firefox ESR 60.9, voor de kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2019-9812, CVE-2019-11740, CVE-2019-11742, CVE-2019-11743, CVE-2019-11744, CVE-2019-11746, CVE-2019-11752 en CVE-2019-11753 [Link]

Thunderbird 60.9, voor de kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2019-11739, CVE-2019-11746, CVE-2019-11744, CVE-2019-11742, CVE-2019-11752, CVE-2019-11743 en CVE-2019-11740 [Link]

Thunderbird 68.1, voor de kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2019-11739, CVE-2019-11746, CVE-2019-11744, CVE-2019-11742, CVE-2019-11752, CVE-2019-11743 en CVE-2019-11740 [Link]

CentOS

CentOS heeft updates beschikbaar gesteld voor CentOS 7 om de kwetsbaarheden te verhelpen. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'yum'. Voor meer informatie en een eventueel handmatige installatie, zie [Link]

Debian

Debian heeft updates van firefox-esr beschikbaar gesteld voor Debian 9.0 (Stretch) en Debian 10.0 (Buster) om de kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2019-9812, CVE-2019-11740, CVE-2019-11742, CVE-2019-11743, CVE-2019-11744, CVE-2019-11746 en CVE-2019-11752 te verhelpen. U kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op [Link]

OpenSUSE

OpenSUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden te verhelpen met kenmerk CVE-2019-9812, CVE-2019-11735, CVE-2019-11736, CVE-2019-11738, CVE-2019-11740, CVE-2019-11742, CVE-2019-11743, CVE-2019-11744, CVE-2019-11746, CVE-2019-11747, CVE-2019-11748, CVE-2019-11749, CVE-2019-11750, CVE-2019-11751, CVE-2019-11752, CVE-2019-11753. Meer informatie kunt u vinden op onderstaande pagina's:

openSUSE Leap 15.0 [Link]

openSUSE Leap 15.1 [Link]

Oracle

Oracle linux heeft updates beschikbaar gesteld voor de kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2019-9812, CVE-2019-11740, CVE-2019-11742, CVE-2019-11743, CVE-2019-11744, CVE-2019-11746 en CVE-2019-11752. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel handmatige installatie [Link]

Red Hat

Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor Red Hat Enterprise Linux 6, 7 en 8 voor de kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2019-9812, CVE-2019-11735, CVE-2019-11738, CVE-2019-11740, CVE-2019-11742, CVE-2019-11743, CVE-2019-11744, CVE-2019-11746, CVE-2019-11747, CVE-2019-11748, CVE-2019-11749, CVE-2019-11750 en CVE-2019-11752. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando 'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel handmatige installatie vindt u op:

Red Hat Enterprise Linux 8 [Link]

Red Hat Enterprise Linux 7 [Link]

Red Hat Enterprise Linux 6 [Link]

SUSE

SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2019-9812, CVE-2019-11740, CVE-2019-11742, CVE-2019-11743, CVE-2019-11744, CVE-2019-11746, CVE-2019-11752 en CVE-2019-11753 te verhelpen in SUSE 12. U kunt deze aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'YaST'. U kunt de packages ook handmatig downloaden van de SUSE FTP-server (ftp.suse.com). Voor meer informatie, zie [Link]

Ubuntu

Canonical heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 16.04 LTS, 18.04 LTS en 19.04 om de kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2019-5849, CVE-2019-9812, CVE-2019-11734, CVE-2019-11735, CVE-2019-11737, CVE-2019-11738, CVE-2019-11740, CVE-2019-11741, CVE-2019-11742, CVE-2019-11743, CVE-2019-11744, CVE-2019-11746, CVE-2019-11747, CVE-2019-11748, CVE-2019-11749, CVE-2019-11750 en CVE-2019-11752 te verhelpen. U kunt de aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op [Link]

CVE’s

CVE’s

CVE-2019-11734, CVE-2019-11735, CVE-2019-11736, CVE-2019-11737, CVE-2019-11738, CVE-2019-11740, CVE-2019-11741, CVE-2019-11742, CVE-2019-11743, CVE-2019-11744, CVE-2019-11746, CVE-2019-11747, CVE-2019-11748, CVE-2019-11749, CVE-2019-11750, CVE-2019-11751, CVE-2019-11752, CVE-2019-11753, CVE-2019-5849, CVE-2019-9812

Kans

Kans

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen hoe groot de kans is dat deze kwetsbaarheid in het doorsnee praktijkgeval kan worden misbruikt. De punten worden bij elkaar geteld.

medium
∑ = 25
Is de kwetsbaarheid aanwezig in de standaard configuratie/ installatie? Onduidelijk/Ja 3
Is er exploit-code beschikbaar? Nee (nog niet) 1
Wordt de kwetsbaarheid in de praktijk gebruikt? Nee (nog niet) 1
Zijn er technische details beschikbaar? Beperkt 2
Welke toegang is er nodig? Internet 6
Vereiste credentials Geen 4
Hoe moeilijk is het om de kwetsbaarheid uit te buiten? Gemiddeld 2
Is er gebruikers interactie nodig? Eenvoudige handelingen 3
Wordt misbruik of een exploit verwacht? Niet op korte termijn 1
Is er een oplossing beschikbaar? Korter dan twee maanden 2
Schade

Schade

Onderstaande tabel geeft in detail aan hoe wij tot de inschatting zijn gekomen voor de schade die bij een succesvolle aanval kan ontstaan. De hoogste inschaling bepaalt de totale kans op schade.

medium
Denial of Service Ja, Client
medium
Uitvoeren van willekeurige code Ja, Gebruikersrechten
medium
Rechten op afstand (remote [root-] shell) Nee
low
Verwerven lokale admin/root-rechten (privilege escalation) Ja
medium
Lekken van (gevoelige) informatie Ja, Systeem-informatie
medium
  Versie 1.07 07-10-2019 NCSC-2019-0689  
 
medium
medium
Signed-PGP →
 
07-10-2019
medium
medium
NCSC-2019-0689 [1.07] Signed-PGP →
Text
Update

Update

OpenSUSE heeft updates beschikbaar gesteld voor Firefox, Firefox ESR en Thunderbird.

  Versie 1.06 24-09-2019 NCSC-2019-0689  
 
medium
medium
Signed-PGP →
 
24-09-2019
medium
medium
NCSC-2019-0689 [1.06] Signed-PGP →
Text
Update

Update

SUSE heeft updates beschikbaar gesteld om de kwetsbaarheden in firefox-esr te verhelpen in SUSE 12.

  Versie 1.05 19-09-2019 NCSC-2019-0689  
 
medium
medium
Signed-PGP →
 
19-09-2019
medium
medium
NCSC-2019-0689 [1.05] Signed-PGP →
Text
Update

Update

De ontwikkelaars van CentOS en Red Hat hebben updates beschikbaar gesteld voor Thunderbird.

  Versie 1.04 16-09-2019 NCSC-2019-0689  
 
medium
medium
Signed-PGP →
 
16-09-2019
medium
medium
NCSC-2019-0689 [1.04] Signed-PGP →
Text
Update

Update

Mozilla heeft updates uitgebracht voor Thunderbird om de kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2019-11739, CVE-2019-11746, CVE-2019-11744, CVE-2019-11742, CVE-2019-11752, CVE-2019-11743 en CVE-2019-11740 te verhelpen.

  Versie 1.03 12-09-2019 NCSC-2019-0689  
 
medium
medium
Signed-PGP →
 
12-09-2019
medium
medium
NCSC-2019-0689 [1.03] Signed-PGP →
Text
Update

Update

Oracle linux heeft updates beschikbaar gesteld voor Firefox.

  Versie 1.02 06-09-2019 NCSC-2019-0689  
 
medium
medium
Signed-PGP →
 
06-09-2019
medium
medium
NCSC-2019-0689 [1.02] Signed-PGP →
Text
Update

Update

Debian heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden met de volgende kenmerken te verhelpen:

CVE-2019-9812
CVE-2019-11740
CVE-2019-11742
CVE-2019-11743
CVE-2019-11744 CVE-2019-11746 CVE-2019-11752

  Versie 1.01 05-09-2019 NCSC-2019-0689  
 
medium
medium
Signed-PGP →
 
05-09-2019
medium
medium
NCSC-2019-0689 [1.01] Signed-PGP →
Text
Update

Update

Redhat en Ubuntu hebben updates beschikbaar gesteld voor Firefox en Firefox ESR.

  Versie 1.00 04-09-2019 NCSC-2019-0689  
 
medium
medium
Signed-PGP →
 
04-09-2019
medium
medium
NCSC-2019-0689 [1.00] Signed-PGP →
Text

Vrijwaringsverklaring

Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies, kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend.
Het NCSC en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit beveiligingsadvies.
Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de voorzieningenrechter in kort geding.