-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheid in Intel-processoren
Advisory ID   : NCSC-2019-0703
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2019-11184
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Toegang tot gevoelige gegevens
Uitgiftedatum  : 20190910
Toepassing   : Intel Core
         Intel Pentium
         Intel Xeon
Versie(s)    :
Platform(s)   :

Beschrijving
  Onderzoekers hebben een nieuwe aanvalstechniek gevonden die misbruik
  maakt van zwakheden in 'Data Direct I/O (DDIO)', DDIO zit sinds 2012
  in Intel-processoren.

  De onderzoekers hebben een manier gevonden om over het (lokale)
  netwerk een side channel attack uit te voeren met behulp van DDIO.
  Misbruik van deze kwetsbaarheid kan uiteindelijk leiden tot het
  lekken van data uit de het cachegeheugen van de processor.

  Meer informatie over de kwetsbaarheid is te vinden op de website:
  https://www.vusec.net/projects/netcat/

Mogelijke oplossingen
  -= Intel =-
  Intel heeft een advisory beschikbaar gesteld.

  https://www.intel.com/content/www/us/en/security-center/advisory
   /intel-sa-00290.html

  -= Mitigerende maatregelen =-
  De onderzoekers adviseren de volgende mitigerende maatregelen:

  Om de kwetsbaarheid te mitigeren kan DDIO worden uitgeschakeld. Dit
  brengt snelheidsverlies met zich mee.
  Een andere mitigatie is het uitschakelen van Remote Direct Memory
  Access (RDMA). Dit maakt uitbuiting moeilijker, maar brengt ook
  snelheidsverlies met zich mee.

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXXfarn+MTEyIH2VcAQpkhwwAkQC0A1DsIsv7jMElSsurRwgv2bRnZ1Ir
XspBVzd78r2j8UHb6v/0nHZn374O8t026gV6zzVQmj3U3Wwiesp60SMwC1jctHZU
8cuT9Z9lcBBMpTv3gvi0a0vCrrPZWd/GYlanSSRsgsbn3v41E23BddSWzJp6TOjX
KARsPi8f6B3pLM0mdl7yCyrQfsFV5GfNbeyK048565XmG5ukpzRmKiSD/wuFdeBb
iKia0CLnarx5pLAOA3YSfroP1zJtHLPl3/2XaH79F4ZJHW8wy6Vk3jHgsCAYWN/d
XG9OzUVChI9kflR3UlxHnuSboRXZeAjvnxLNgo+k426LEy6B4I4K16ZF5431Au/q
ne7rAb/cJhxMerPMNockIyqNCV+jCh2FrTIDqvDNuL0W5s2Aa3/Z7RH0BVBnZDA6
yCjzopsnWFrtyR9n4Uie1Inr7PmpGDd0lmLQTmWcCm2Y2iuZJWKjwOEjjjxLYBmX
09Y8lmSZ9g0vdKhndS8Ampo6fJiz1FVw
=XNYG
-----END PGP SIGNATURE-----