-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.01 #############################

Titel      : Kwetsbaarheid in Intel-processoren
Advisory ID   : NCSC-2019-0703
Versie     : 1.01
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2019-11184
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Toegang tot gevoelige gegevens
Uitgiftedatum  : 20190912
Toepassing   : Intel Xeon E5, E7 en SP families met ondersteuning
         van DDIO en RDMA
Versie(s)    :
Platform(s)   :

Update
  Update van kwetsbare producten.

Beschrijving
  Onderzoekers hebben een nieuwe aanvalstechniek gevonden die misbruik
  maakt van zwakheden in 'Data Direct I/O (DDIO)', DDIO zit sinds 2012
  in Intel-processoren.

  De onderzoekers hebben een manier gevonden om over het (lokale)
  netwerk een side channel attack uit te voeren met behulp van DDIO.
  Misbruik van deze kwetsbaarheid kan uiteindelijk leiden tot het
  lekken van data uit de het cachegeheugen van de processor.

  Meer informatie over de kwetsbaarheid is te vinden op de website:
  https://www.vusec.net/projects/netcat/

Mogelijke oplossingen
  -= Intel =-
  Intel heeft een advisory beschikbaar gesteld.

  https://www.intel.com/content/www/us/en/security-center/advisory
   /intel-sa-00290.html

  -= Mitigerende maatregelen =-
  De onderzoekers adviseren de volgende mitigerende maatregelen:

  Om de kwetsbaarheid te mitigeren kan DDIO worden uitgeschakeld. Dit
  brengt snelheidsverlies met zich mee.
  Een andere mitigatie is het uitschakelen van Remote Direct Memory
  Access (RDMA). Dit maakt uitbuiting moeilijker, maar brengt ook
  snelheidsverlies met zich mee.

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXXpjK3+MTEyIH2VcAQotEAv+KjBtfg/ZKhz0daVIhglbIfCRzcFYbpz2
ESP8tXHGK+e76CbGGTORP7qklZ7cUHtYeOKeqRAcyB+kIZJ4IWDaSYqom5sbeOPn
lG3NOdPCO3ksMhDIypQExRHm4mooEVVEfVYpe6rSPaNNxaO0UM4mbWyITpxKnMbU
qFs1YOj0dzxqxiqeY8RUXwO6jEgV76jTyvuPj/KckuAkimfXr4XhKKNC5A4IKk46
ZGBRJmqkclNbL+QDr+omamPZiHln4VhMkM3Bt8BIMabshZ2LcCwFQ96PApf/uJqP
WeEh5jj/Ws7R7e8un+96KhM2VoVHHyr2m4LieuPKk0chZJQMZD1UTe9yBcJ+ckbh
/mnlTddvt7y6C8Xr6MqQR2clEMJXzQDHwMXPNk5cEBpf00fpIlyGNKrF8FHAEp8M
1PToRl0QqP3GCXn/pG3xJSHX45KN66/icHgVWwMtaE7un0pdeqW+6I6TYQBat8nz
mnCcymxMdIBwWfeBpffQwLK+qbxN8f4j
=Z00+
-----END PGP SIGNATURE-----