-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Microsoft Office
Advisory ID   : NCSC-2019-0704
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2019-1209, CVE-2019-1246, CVE-2019-1257,
         CVE-2019-1259, CVE-2019-1260, CVE-2019-1261,
         CVE-2019-1262, CVE-2019-1263, CVE-2019-1264,
         CVE-2019-1295, CVE-2019-1296, CVE-2019-1297
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Omzeilen van beveiligingsmaatregel
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
         Toegang tot gevoelige gegevens
Uitgiftedatum  : 20190910
Toepassing   : Microsoft Office
Versie(s)    :
Platform(s)   :

Beschrijving
  Microsoft heeft kwetsbaarheden verholpen in Microsoft Office. Een
  kwaadwillende op afstand kan de kwetsbaarheden mogelijk misbruiken
  om willekeurige code uit te voeren onder de rechten van de
  gebruiker, toegang te verkrijgen tot gevoelige gegevens, een
  beveiligingsmaatregel te omzeilen of om zich voor te doen als een
  andere gebruiker.

  Hieronder staat een overzicht van de verschillende kwetsbaarheden
  beschreven per component en de impact.

  Microsoft JET Database Engine:
  |---------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID    | CVSS | Impact               |
  |---------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2019-1246 | 7,80 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  |---------------|------|-------------------------------------|

  Skype for Business and Microsoft Lync:
  |---------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID    | CVSS | Impact               |
  |---------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2019-1209 | onb. | Toegang tot gevoelige gegevens   |
  |---------------|------|-------------------------------------|

  Microsoft Office:
  |---------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID    | CVSS | Impact               |
  |---------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2019-1297 | onb. | Uitvoeren van willekeurige code   |
  | CVE-2019-1263 | onb. | Toegang tot gevoelige gegevens   |
  | CVE-2019-1264 | onb. | Omzeilen van beveiligingsmaatregel |
  |---------------|------|-------------------------------------|

  Microsoft Office SharePoint:
  |---------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID    | CVSS | Impact               |
  |---------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2019-1257 | onb. | Uitvoeren van willekeurige code   |
  | CVE-2019-1259 | onb. | Voordoen als een andere gebruiker  |
  | CVE-2019-1260 | onb. | Verkrijgen van verhoogde rechten  |
  | CVE-2019-1261 | onb. | Voordoen als een andere gebruiker  |
  | CVE-2019-1262 | onb. | Voordoen als een andere gebruiker  |
  | CVE-2019-1295 | onb. | Uitvoeren van willekeurige code   |
  | CVE-2019-1296 | onb. | Uitvoeren van willekeurige code   |
  |---------------|------|-------------------------------------|

Mogelijke oplossingen
  Microsoft heeft updates beschikbaar gesteld waarmee de beschreven
  kwetsbaarheden worden verholpen. We raden u aan om deze updates te
  installeren. Meer informatie over de kwetsbaarheden, de installatie
  van de updates en eventuele work-arounds vindt u op:

  https://portal.msrc.microsoft.com/en-us/security-guidance

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXXfxN3+MTEyIH2VcAQqMsgv/XuY7cx//BBI7J+5/cPBs3PlcFE4t9LCa
Hk7aEn7vAJDnwitwtxK0yI0g4ep7ZxdzMEN4r+naoCUDu3KuRy6LmlYQQ63+62U0
ippuBI8FlI6YPeRGhYrms6gKh8uoVgB1oFGTUUIO6FI6RDhbm4N05BQqI5L5cqCH
67FRUiMlthbGjzGs/GxlmbX5vWlVnXEW3ObAd6afAajGPWtta7L0ImdV8XGjY3PC
ihEkeFh6KxgclDGqO1bv0h/Y8B5SNn5k6GM7+8lva2+aWO+zYG1K6Xt2ilIX+LUa
OS3ikN0nsn7nxNSWyeMCOmGthl8ys5esD3njfrKRb0UN3m0iUbMpfPvROibrpNR6
S47EzdSyKhs2pBbkuzjn9PPIM4dkxqp1KS2d5V1ci4c5rgjoVKhPmtl6bTUXWqf+
XcqSSk8aRt5ihudfE7hk1kxuxiXrvz8EDiuQKIHDByGt7njOHxF+RcZ/r3dWHm7L
Vq+QnUArqg79dZ1hdPiCdYimoD07Yo1R
=HlhI
-----END PGP SIGNATURE-----