-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Microsoft Windows
Advisory ID   : NCSC-2019-0705
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2019-0787, CVE-2019-0788, CVE-2019-0928,
         CVE-2019-1214, CVE-2019-1215, CVE-2019-1216,
         CVE-2019-1219, CVE-2019-1232, CVE-2019-1235,
         CVE-2019-1240, CVE-2019-1241, CVE-2019-1242,
         CVE-2019-1243, CVE-2019-1244, CVE-2019-1245,
         CVE-2019-1246, CVE-2019-1247, CVE-2019-1248,
         CVE-2019-1249, CVE-2019-1250, CVE-2019-1251,
         CVE-2019-1252, CVE-2019-1253, CVE-2019-1254,
         CVE-2019-1256, CVE-2019-1267, CVE-2019-1268,
         CVE-2019-1269, CVE-2019-1270, CVE-2019-1271,
         CVE-2019-1272, CVE-2019-1273, CVE-2019-1274,
         CVE-2019-1277, CVE-2019-1280, CVE-2019-1282,
         CVE-2019-1283, CVE-2019-1284, CVE-2019-1285,
         CVE-2019-1286, CVE-2019-1287, CVE-2019-1289,
         CVE-2019-1290, CVE-2019-1291, CVE-2019-1292,
         CVE-2019-1293, CVE-2019-1294, CVE-2019-1303
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
         Omzeilen van beveiligingsmaatregel
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
         Spoofing
         Toegang tot gevoelige gegevens
         Toegang tot systeemgegevens
         Verhoogde gebruikersrechten
Uitgiftedatum  : 20190910
Toepassing   :
Versie(s)    :
Platform(s)   : Microsoft Windows

Beschrijving
  Microsoft heeft kwetsbaarheden verholpen in Microsoft Windows.
  Een kwaadwillende op afstand kan de kwetsbaarheden mogelijk
  misbruiken om toegang tot gevoelige gegevens te verkrijgen, een
  beveiligingsmaatregel te omzeilen, om willekeurige code uit te
  voeren onder de rechten van de gebruiker of om een Denial-of-Service
  te veroorzaken. Voor enkele kwetsbaarheden moet de kwaadwillende de
  gebruiker verleiden op een malafide link te klikken of om een
  gecompromitteerde website te bezoeken.

  Microsoft heeft aangegeven dat er een werkende exploit voor de
  kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2019-1214 en CVE-2019-1215 is, hoewel
  deze volgens onze informatie nog niet openbaar is. Voor de
  kwetsbaarheid met kenmerk CVE-2019-1235 is publiek een exploit
  beschikbaar.

  Hieronder staat een overzicht van de verschillende kwetsbaarheden
  beschreven per component en de impact.

  Microsoft Windows:
  |---------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID    | CVSS | Impact               |
  |---------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2019-1215 | 7,80 | Verkrijgen van verhoogde rechten  |
  | CVE-2019-1219 | 5,50 | Toegang tot gevoelige gegevens   |
  | CVE-2019-1267 | 7,30 | Verkrijgen van verhoogde rechten  |
  | CVE-2019-1268 | 6,50 | Verkrijgen van verhoogde rechten  |
  | CVE-2019-1269 | 6,30 | Verkrijgen van verhoogde rechten  |
  | CVE-2019-1270 | 6,30 | Verkrijgen van verhoogde rechten  |
  | CVE-2019-1271 | 7,00 | Verkrijgen van verhoogde rechten  |
  | CVE-2019-1272 | 6,30 | Verkrijgen van verhoogde rechten  |
  | CVE-2019-1235 | 7,80 | Verkrijgen van verhoogde rechten  |
  | CVE-2019-1253 | 7,80 | Verkrijgen van verhoogde rechten  |
  | CVE-2019-1277 | 7,80 | Verkrijgen van verhoogde rechten  |
  | CVE-2019-1280 | 7,30 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  | CVE-2019-1287 | 7,80 | Verkrijgen van verhoogde rechten  |
  | CVE-2019-1289 | 7,00 | Verkrijgen van verhoogde rechten  |
  | CVE-2019-1292 | 5,80 | Denial-of-Service          |
  | CVE-2019-1294 | 5,30 | Omzeilen van beveiligingsmaatregel |
  | CVE-2019-1303 | onb. | Verkrijgen van verhoogde rechten  |
  |---------------|------|-------------------------------------|

  Windows Hyper-V:
  |---------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID    | CVSS | Impact               |
  |---------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2019-0928 | 5,40 | Denial-of-Service          |
  | CVE-2019-1254 | 5,50 | Toegang tot gevoelige gegevens   |
  |---------------|------|-------------------------------------|

  Microsoft Graphics Component:
  |---------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID    | CVSS | Impact               |
  |---------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2019-1216 | 5,50 | Toegang tot gevoelige gegevens   |
  | CVE-2019-1244 | 6,50 | Toegang tot gevoelige gegevens   |
  | CVE-2019-1245 | 6,50 | Toegang tot gevoelige gegevens   |
  | CVE-2019-1251 | 5,50 | Toegang tot gevoelige gegevens   |
  | CVE-2019-1252 | 5,50 | Toegang tot gevoelige gegevens   |
  | CVE-2019-1283 | 5,50 | Toegang tot gevoelige gegevens   |
  | CVE-2019-1284 | 7,80 | Verkrijgen van verhoogde rechten  |
  | CVE-2019-1286 | 5,50 | Toegang tot gevoelige gegevens   |
  |---------------|------|-------------------------------------|

  Microsoft JET Database Engine:
  |---------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID    | CVSS | Impact               |
  |---------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2019-1240 | 7,80 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  | CVE-2019-1241 | 7,80 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  | CVE-2019-1242 | 7,80 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  | CVE-2019-1243 | 7,80 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  | CVE-2019-1246 | 7,80 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  | CVE-2019-1247 | 7,80 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  | CVE-2019-1248 | 7,80 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  | CVE-2019-1249 | 7,80 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  | CVE-2019-1250 | 7,80 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  |---------------|------|-------------------------------------|

  Common Log File System Driver:
  |---------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID    | CVSS | Impact               |
  |---------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2019-1214 | 7,80 | Verkrijgen van verhoogde rechten  |
  | CVE-2019-1282 | 5,50 | Toegang tot gevoelige gegevens   |
  |---------------|------|-------------------------------------|

  Windows Kernel:
  |---------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID    | CVSS | Impact               |
  |---------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2019-1274 | 6,30 | Toegang tot gevoelige gegevens   |
  | CVE-2019-1256 | 7,80 | Verkrijgen van verhoogde rechten  |
  | CVE-2019-1285 | 7,80 | Verkrijgen van verhoogde rechten  |
  | CVE-2019-1293 | 5,50 | Toegang tot gevoelige gegevens   |
  |---------------|------|-------------------------------------|

  Active Directory:
  |---------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID    | CVSS | Impact               |
  |---------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2019-1273 | 8,20 | Voordoen als een andere gebruiker  |
  |---------------|------|-------------------------------------|

  Visual Studio:
  |---------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID    | CVSS | Impact               |
  |---------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2019-1232 | 7,80 | Verkrijgen van verhoogde rechten  |
  |---------------|------|-------------------------------------|

  Windows RDP:
  |---------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID    | CVSS | Impact               |
  |---------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2019-0787 | 7,50 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  | CVE-2019-0788 | 7,50 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  | CVE-2019-1290 | 7,50 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  | CVE-2019-1291 | 7,50 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  |---------------|------|-------------------------------------|

Mogelijke oplossingen
  Microsoft heeft updates beschikbaar gesteld waarmee de beschreven
  kwetsbaarheden worden verholpen. We raden u aan om deze updates te
  installeren. Meer informatie over de kwetsbaarheden, de installatie
  van de updates en eventuele work-arounds vindt u op:

  https://portal.msrc.microsoft.com/en-us/security-guidance

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXXfxSX+MTEyIH2VcAQq87QwAgHDbVo/kPDGPDYu7BReoWtgBLBtkg8O5
HCZBFkovj9x32xVJcD7za0TcZEMK7uBu7EJ78/4U4d8/NksPopEUV1XvUMPC3/90
uO18AjiVF3u2wPPSGiRufzUu78ANN2MBOthJogwxGG6K3tsnA2Z+A6wcLpnYzPMm
9NwcgMDieAt6U08cIClFeHGRLQcUuXAfBkLQVzDeawJOoV3vlKDVCFMcMXigE6xm
8qA0fR5+7w7pFbnTciP0Hv8J5mUpAlGJBc8AkPVp4T+I6yAHZ9NyVNPsA7pW7W0m
BXMrkV7Ksz50Zi15q++Yt7rcKENG9NgEhNyr6ycfuwDO0xQnzgx9d7Fs4R7WsFyV
qFojqIFUMDENL7OImcv+hHLZQ59tTaMaPwYYAXbmiqhBaZkW94j7y4ev2Zm1JhO8
HUjyjeawO1CdJc/adanlvPHp0behlzun+lxW86r4VtUd0RWzX8EvfckmvXCrMLrV
dm20fvoG8Y9o6qqrcgEkfJqhZ2qfIqED
=AU1H
-----END PGP SIGNATURE-----