-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Microsoft Exchange Server
Advisory ID   : NCSC-2019-0706
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2019-1233, CVE-2019-1266
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
         Spoofing
         Toegang tot gevoelige gegevens
Uitgiftedatum  : 20190910
Toepassing   : Microsoft Exchange Server
Versie(s)    :
Platform(s)   :

Beschrijving
  Microsoft heeft kwetsbaarheden verholpen in Microsoft Exchange
  Server. Een kwaadwillende op afstand kan de kwetsbaarheden mogelijk
  misbruiken om een Denial-of-Service te veroorzaken of om toegang te
  verkrijgen tot toegang tot gevoelige gegevens.

  Hieronder staat een overzicht van de verschillende kwetsbaarheden
  beschreven per component en de impact.

  Microsoft Exchange Server:
  |---------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID    | CVSS | Impact               |
  |---------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2019-1233 | onb. | Denial-of-Service          |
  | CVE-2019-1266 | onb. | Voordoen als een andere gebruiker  |
  |---------------|------|-------------------------------------|

Mogelijke oplossingen
  Microsoft heeft updates beschikbaar gesteld waarmee de beschreven
  kwetsbaarheden worden verholpen. We raden u aan om deze updates te
  installeren. Meer informatie over de kwetsbaarheden, de installatie
  van de updates en eventuele work-arounds vindt u op:

  https://portal.msrc.microsoft.com/en-us/security-guidance

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXXfxVX+MTEyIH2VcAQpQAAv/dHPfau6OQnCnmGB4GB3fG8Em/uPKVrUv
aYyYTLAf6eiFu8EFcnNbP9hi1A9ukqoC369upMKwl7hl+xfkKmepEiuEKxhBqKUh
zulC0t5ULZ/+nik/Y7WYpohjTS4XMM/FRPFG9wryad48PTwpc9JiJ++say9TmCpb
7KANNChUrm2QwkFEw7hFaY6G66AD1okKGa1Mv99j7+ynJaY5wPzCC4cWhaAIiKQt
Dp11csbSIlV3rdQ9dZ100fjGrPQNNBFSm8VVtVEjwbkg1Z3NscffLnP0YXWXRV09
GQfBl3F3EQNN9g9eh4HN7FTUl8TKFtjpsfLBEP1ts1GOxdRXNjl/qAkOLCQfYkeg
hPALwv25ezjP7X5AsksV9OuLqqmEiphf8c03qrpK10oB1t1ZJh6xmerBOPUoYGbg
RYmAV9M+HXAz6sZ9nn0Vm7uRKe6tyheywWdBSmVIIzu/FG/i5+/w8kY418GLTAYj
DbIbzR8GxHQ0tREpfgDiD+NJIBMSWPNN
=IYJN
-----END PGP SIGNATURE-----