-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Microsoft Developer Tools
Advisory ID   : NCSC-2019-0707
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2019-1138, CVE-2019-1142, CVE-2019-1217,
         CVE-2019-1231, CVE-2019-1232, CVE-2019-1237,
         CVE-2019-1298, CVE-2019-1300, CVE-2019-1301,
         CVE-2019-1302, CVE-2019-1305, CVE-2019-1306
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Omzeilen van authenticatie
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
         Toegang tot gevoelige gegevens
         Verhoogde gebruikersrechten
Uitgiftedatum  : 20190910
Toepassing   : Microsoft .NET Core
         Microsoft .NET Framework
         Microsoft ASP.NET
Versie(s)    :
Platform(s)   : Microsoft Windows

Beschrijving
  Microsoft heeft kwetsbaarheden verholpen in diverse componenten. Een
  kwaadwillende op afstand kan de kwetsbaarheden mogelijk misbruiken
  om toegang tot gevoelige gegevens te verkrijgen, een
  beveiligingsmaatregel te omzeilen, willekeurige code uit te voeren
  onder de rechten van de gebruiker of om een Denial-of-Service te
  veroorzaken.

  Hieronder staat een overzicht van de verschillende kwetsbaarheden
  beschreven per component en de impact.

  ASP.NET:
  |---------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID    | CVSS | Impact               |
  |---------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2019-1302 | onb. | Verkrijgen van verhoogde rechten  |
  |---------------|------|-------------------------------------|

  Project Rome:
  |---------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID    | CVSS | Impact               |
  |---------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2019-1231 | onb. | Toegang tot gevoelige gegevens   |
  |---------------|------|-------------------------------------|

  .NET Framework:
  |---------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID    | CVSS | Impact               |
  |---------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2019-1142 | onb. | Verkrijgen van verhoogde rechten  |
  |---------------|------|-------------------------------------|

  Microsoft Scripting Engine:
  |---------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID    | CVSS | Impact               |
  |---------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2019-1138 | 4,20 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  | CVE-2019-1217 | 4,20 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  | CVE-2019-1237 | 4,20 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  | CVE-2019-1298 | 4,20 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  | CVE-2019-1300 | 4,20 | Uitvoeren van willekeurige code   |
  |---------------|------|-------------------------------------|

  Team Foundation Server:
  |---------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID    | CVSS | Impact               |
  |---------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2019-1305 | onb. | Voordoen als een andere gebruiker  |
  | CVE-2019-1306 | onb. | Uitvoeren van willekeurige code   |
  |---------------|------|-------------------------------------|

  Visual Studio:
  |---------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID    | CVSS | Impact               |
  |---------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2019-1232 | 7,80 | Verkrijgen van verhoogde rechten  |
  |---------------|------|-------------------------------------|

  .NET Core:
  |---------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-ID    | CVSS | Impact               |
  |---------------|------|-------------------------------------|
  | CVE-2019-1301 | onb. | Denial-of-Service          |
  |---------------|------|-------------------------------------|

Mogelijke oplossingen
  Microsoft heeft updates beschikbaar gesteld waarmee de beschreven
  kwetsbaarheden worden verholpen. We raden u aan om deze updates te
  installeren. Meer informatie over de kwetsbaarheid, de installatie
  van de updates en eventuele workarounds vindt u op:

  https://portal.msrc.microsoft.com/en-us/security-guidance

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXXfxYn+MTEyIH2VcAQpfrgv+Kv1NfPsHjpeKOpP+ebBIiIoPX+VodkDW
XdL+2svyQWbAoS4Leq1ZAq4ZbhGFGsnR55ZflyDi/cM6K0Vl3bFo3X7HdkZ4MXeF
VJaTakxMcX5ZEDplSUfe7ZKpOmJ2a+gmckg4jeyDXyQhTToxU6xbKtlBYrrGjl4R
0W4/NsHIqf6m6eDHPotY6/7LkXuhhwJHM1XQR3ZAVzs9dls5OYz6IpUCpXw4HWsx
QFiIj+szoXsV1fv3ErTtpFvYhnQq/3gPsdgvYFCuommCqQOqdOGu0Cp19IoOxnx9
4I7FgKDZQ8EddO3X0FIueyoObBxhvjUrK8gu9mhs0ohrOPokCVnspdA7//5FZGjj
VKmONOITIVxYe4p/gGaVVQJ+oGEsXF7T1X62J7buSk5hviCRZGc935jRKnx04lpw
tV42P43lNWCD0r4NrDek5jtmHx/N/NKTNP5UNl9vE5nxtZ/kZL+2OhvN4E5tpS2z
q+4uOJYrHMrkIEzmo0AaMGqDZy/y304I
=5nMo
-----END PGP SIGNATURE-----