-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Meerdere kwetsbaarheden verholpen in Chrome en
         Chromium
Advisory ID   : NCSC-2019-0712
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2019-5870, CVE-2019-5871, CVE-2019-5872,
         CVE-2019-5873, CVE-2019-5874, CVE-2019-5875,
         CVE-2019-5876, CVE-2019-5877, CVE-2019-5878,
         CVE-2019-5879, CVE-2019-5880, CVE-2019-5881,
         CVE-2019-13659, CVE-2019-13660, CVE-2019-13661,
         CVE-2019-13662, CVE-2019-13663, CVE-2019-13664,
         CVE-2019-13665, CVE-2019-13666, CVE-2019-13667,
         CVE-2019-13668, CVE-2019-13669, CVE-2019-13670,
         CVE-2019-13671, CVE-2019-13673, CVE-2019-13674,
         CVE-2019-13675, CVE-2019-13676, CVE-2019-13677,
         CVE-2019-13678, CVE-2019-13679, CVE-2019-13680,
         CVE-2019-13681, CVE-2019-13682, CVE-2019-13683
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
         Omzeilen van beveiligingsmaatregel
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
         Spoofing
         Toegang tot gevoelige gegevens
Uitgiftedatum  : 20190911
Toepassing   : Google Chrome
         Google Chromium
Versie(s)    : eerder dan versie 77.0.3865.75
Platform(s)   :

Beschrijving
  Er zijn 52 kwetsbaarheden in Chrome en Chromium verholpen. De
  kwetsbaarheden stellen een kwaadwillende in staat aanvallen uit te
  voeren die bijvoorbeeld kunnen leiden tot:

  * Denial-of-Service (DoS)
  * Omzeilen van beveiligingsmaatregel
  * (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
  * Toegang tot gevoelige gegevens

Mogelijke oplossingen
  Google heeft nieuwe versies van Chrome en Chromium beschikbaar
  gesteld om de kwetsbaarheden te verhelpen. Meer informatie kunt u
  vinden op onderstaande pagina:

  https://chromereleases.googleblog.com/2019/09
   /stable-channel-update-for-desktop.html

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXXjwNX+MTEyIH2VcAQr7NQv/eNKkfoe8LSXE4uWFflNtjH5zqF5fG9W9
oLU1T8YXKeZoIdXba8BSDNdjdxa7Rf6OD1qKIoh2kNmuGdat1RE/26AkV3XSDTb/
aZBikZ64nH9AwdZiR8dmrVpVt0CNzxlNIkzB8xcQQN5kZRta1YvETWcoCf9DgTdH
NAmuL6bNMq5rFrZLME41FmPBuJ3Q46eGyy1+45xuP0O75R1iR3kRHC3eolNGvC8s
B/WG9VQfog4ynrw3M0T+8tvhmk6b0/LNzqbyNA1QBp82yCOLmIThu3CkCavtgJ32
jWvCNGPiT3/IGe30Rip8bEwu1axD/YNoqyVlpttZWkPzeCwGHmSV8D0KbSSlBcdK
xySW9/szRMMWaehm5QXywRjqWHDO6GKrlZ1UPVV0PzJAq9wGT+HzLFBMTeHaHYBl
q7YTFB1/ybs4texjpCIBMZwY534SDPwIzz0aUi1Q68qLf5d5QmuXP+5CwCEUQwqs
bOGBQnZcTkY1097lazmVS2HTqQwTrMuF
=TWxL
-----END PGP SIGNATURE-----