-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.01 #############################

Titel      : Meerdere kwetsbaarheden verholpen in Chrome en
         Chromium
Advisory ID   : NCSC-2019-0712
Versie     : 1.01
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2019-5870, CVE-2019-5871, CVE-2019-5872,
         CVE-2019-5873, CVE-2019-5874, CVE-2019-5875,
         CVE-2019-5876, CVE-2019-5877, CVE-2019-5878,
         CVE-2019-5879, CVE-2019-5880, CVE-2019-5881,
         CVE-2019-13659, CVE-2019-13660, CVE-2019-13661,
         CVE-2019-13662, CVE-2019-13663, CVE-2019-13664,
         CVE-2019-13665, CVE-2019-13666, CVE-2019-13667,
         CVE-2019-13668, CVE-2019-13669, CVE-2019-13670,
         CVE-2019-13671, CVE-2019-13673, CVE-2019-13674,
         CVE-2019-13675, CVE-2019-13676, CVE-2019-13677,
         CVE-2019-13678, CVE-2019-13679, CVE-2019-13680,
         CVE-2019-13681, CVE-2019-13682, CVE-2019-13683
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
         Omzeilen van beveiligingsmaatregel
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
         Spoofing
         Toegang tot gevoelige gegevens
Uitgiftedatum  : 20190919
Toepassing   : Google Chrome
         Google Chromium
Versie(s)    : eerder dan versie 77.0.3865.75
Platform(s)   : OpenSUSE

Update
  -= OpenSUSE =-
  De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om
  de kwetsbaarheid te verhelpen in OpenSUSE Leap 15.0 en Leap 15.1.
  Zie "Mogelijke oplossingen" voor meer informatie.

Beschrijving
  Er zijn 52 kwetsbaarheden in Chrome en Chromium verholpen. De
  kwetsbaarheden stellen een kwaadwillende in staat aanvallen uit te
  voeren die bijvoorbeeld kunnen leiden tot:

  * Denial-of-Service (DoS)
  * Omzeilen van beveiligingsmaatregel
  * (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
  * Toegang tot gevoelige gegevens

Mogelijke oplossingen
  Google heeft nieuwe versies van Chrome en Chromium beschikbaar
  gesteld om de kwetsbaarheden te verhelpen. Meer informatie kunt u
  vinden op onderstaande pagina:

  https://chromereleases.googleblog.com/2019/09
   /stable-channel-update-for-desktop.html

  -= OpenSUSE =-
  De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om
  de kwetsbaarheid te verhelpen in OpenSUSE Leap 15.0 en Leap 15.1. U
  kunt deze aangepaste packages installeren door gebruik te maken van
  'zypper'. U kunt ook gebruik maken van YAST of de updates handmatig
  downloaden van de OpenSUSE downloadserver (download.opensuse.org).
  Voor meer informatie, zie:

  Leap 15.0
  https://lists.opensuse.org/opensuse-updates/2019-09/msg00109.html

  Leap 15.1
  https://lists.opensuse.org/opensuse-updates/2019-09/msg00110.html

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXYOMfn+MTEyIH2VcAQoHBAwAgQOQaHBA3wXeyITc0gZn62pR06co7/qV
xQDSsnk4vo2Ev/zeGlFIUOrlIqi27IEyI8UY6NPCqVbDJvibJAgVasw5HqVrpzr5
5/xlqsAwpy01zgIH+Dykzh8R4s2T9tVw36iSHqxNr86o32jHNNi9WH+1SYVPFdhc
mFvgO3ic1nujGmk5RZ50t9nVlEnnpPnz+lDuUFPaKCubKaOhxQaKzpEYod6df/lx
Bg8ASSQ7ZwbJfttl/VeDAyiBSN3Ivx019tqRzyswZNlQu43NjY+hc3GWHmXftBG7
5gpi7hf7AjM6nnIxRsolqHoseWtIazCe16Be15G66RtE+JPAlaMHwJ4AM3fH71QQ
1NPyVzhBpj4IjQxNrSvgUdgNgXq5C2LYRoiHW1RDGaRuH5VmrdYBkOAg3CNgtnrR
7HmVdP4OotRffjxVLv6kdEQm+k0YPTuYG6bCiiV0nXXt09qwUUWYfVd71z23Ny5s
D7JXPrxLQBCSNn6afIqUMqzsGP4PHnEV
=E+4C
-----END PGP SIGNATURE-----