-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.02 #############################

Titel      : Meerdere kwetsbaarheden verholpen in Chrome en
         Chromium
Advisory ID   : NCSC-2019-0712
Versie     : 1.02
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2019-5870, CVE-2019-5871, CVE-2019-5872,
         CVE-2019-5873, CVE-2019-5874, CVE-2019-5875,
         CVE-2019-5876, CVE-2019-5877, CVE-2019-5878,
         CVE-2019-5879, CVE-2019-5880, CVE-2019-5881,
         CVE-2019-13659, CVE-2019-13660, CVE-2019-13661,
         CVE-2019-13662, CVE-2019-13663, CVE-2019-13664,
         CVE-2019-13665, CVE-2019-13666, CVE-2019-13667,
         CVE-2019-13668, CVE-2019-13669, CVE-2019-13670,
         CVE-2019-13671, CVE-2019-13673, CVE-2019-13674,
         CVE-2019-13675, CVE-2019-13676, CVE-2019-13677,
         CVE-2019-13678, CVE-2019-13679, CVE-2019-13680,
         CVE-2019-13681, CVE-2019-13682, CVE-2019-13683
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
         Omzeilen van beveiligingsmaatregel
         (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
         Spoofing
         Toegang tot gevoelige gegevens
Uitgiftedatum  : 20191107
Toepassing   : Google Chrome
         Google Chromium
Versie(s)    : eerder dan versie 77.0.3865.75
Platform(s)   : Fedora
         OpenSUSE

Update
  Fedora heeft updates uitgebracht voor Fedora 31 om de kwetsbaarheden
  te verhelpen. Zie "Mogelijke oplossingen" voor meer informatie.

Beschrijving
  Er zijn 52 kwetsbaarheden in Chrome en Chromium verholpen. De
  kwetsbaarheden stellen een kwaadwillende in staat aanvallen uit te
  voeren die bijvoorbeeld kunnen leiden tot:

  * Denial-of-Service (DoS)
  * Omzeilen van beveiligingsmaatregel
  * (Remote) code execution (Gebruikersrechten)
  * Toegang tot gevoelige gegevens

Mogelijke oplossingen
  Google heeft nieuwe versies van Chrome en Chromium beschikbaar
  gesteld om de kwetsbaarheden te verhelpen. Meer informatie kunt u
  vinden op onderstaande pagina:

  https://chromereleases.googleblog.com/2019/09
   /stable-channel-update-for-desktop.html

  -= Fedora =-
  Fedora heeft updates beschikbaar gesteld voor Fedora 31. U kunt deze
  updates installeren met behulp van het commando 'dnf' of 'yum'. Meer
  informatie over deze updates en over een eventueel handmatige
  installatie vindt u op:

  https://lists.fedoraproject.org/archives/list
   /package-announce@lists.fedoraproject.org/message
   /VHNIDOKJCBTCYRAVX3NCKHTY2543L3GM/


  -= OpenSUSE =-
  De ontwikkelaars van OpenSUSE hebben updates beschikbaar gesteld om
  de kwetsbaarheid te verhelpen in OpenSUSE Leap 15.0 en Leap 15.1. U
  kunt deze aangepaste packages installeren door gebruik te maken van
  'zypper'. U kunt ook gebruik maken van YAST of de updates handmatig
  downloaden van de OpenSUSE downloadserver (download.opensuse.org).
  Voor meer informatie, zie:

  Leap 15.0
  https://lists.opensuse.org/opensuse-updates/2019-09/msg00109.html

  Leap 15.1
  https://lists.opensuse.org/opensuse-updates/2019-09/msg00110.html

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXcQSO3+MTEyIH2VcAQol6wv9GFgjY7TYI+LepL8Tqp4eOwSQ1n26P1Yp
yDHjmBDrzFOJfwrEcGgCT2fzIrmXdBbu5wE+WSoZDvg/zdocGgHuC4QzKN4B6j9n
l+Q30NPNQhHzGsgjQPuXCmhQyB8P3XJ5ajvqm9fypO76NnWrE12cEzwS9N5a6q5+
P+3WqiY5XXriT8cGfgS7vZKS429UXe9LPNVHFAYvKRWHAtyYn8Khkg31RervCMHA
IImUBd9vyO+90uaSnaZwAV/Qj06zLhQh8iq9k+MeLxkh9kUGzhcRmmBxYEhgtKiA
hYSk2bwqD4By2ohdyCsPSvnnG2dSfNKq9eJzrW55xzZWUZ6BMi5trPd7IHpQZBcb
xGaxVe6PzZ2TJwJtSp0u9N377W6TpDq8fmBI/3cDY6m2UCxgnC9335Zr0tqWbGaR
02cD44YQ/nZAH9pbNu3qTQTgdZ77zccB2GsccVC3Z1Z7cQ1RE3hLHJ/WKc5evIv+
z+o1OvC810fJuilyRfGMQgV29d+9P/+B
=Mc4/
-----END PGP SIGNATURE-----