-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Meerdere kwetsbaarheden verholpen in Red Hat Kernel
Advisory ID   : NCSC-2019-0713
Versie     : 1.00
Kans      : low
CVE ID     : CVE-2018-19824, CVE-2019-3846, CVE-2019-3887,
         CVE-2019-9500, CVE-2019-9503, CVE-2019-11487,
         CVE-2019-12817
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
         Omzeilen van beveiligingsmaatregel
         (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
         Toegang tot gevoelige gegevens
         Verhoogde gebruikersrechten
Uitgiftedatum  : 20190911
Toepassing   :
Versie(s)    :
Platform(s)   : RedHat Red Hat Enterprise Linux

Beschrijving
  Er zijn meerdere kwetsbaarheden in de Kernel van Red Hat Enterprise
  Linux verholpen. De kwetsbaarheden maken het voor een kwaadwillende
  mogelijk om een Denial-of-Service uit te voeren, verhoogde rechten
  te bemachtigen, toegang te krijgen tot gevoelige gegevens of om
  mogelijk willekeurige code uit te voeren.

Mogelijke oplossingen
  -= Red Hat =-
  Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor Red Hat Enterprise
  Linux 8. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando
  'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel
  handmatige installatie vindt u op:

  https://access.redhat.com/errata/RHSA-2019:2703

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXXjwIn+MTEyIH2VcAQptlAv+NpjMt4chUgNVh+j7GopvNM6NQBQvRpoE
qh6MB54Q1N7YF4XtCgmqSKcRtl9C3GcEeA8mvgjyJdRijxqtX1p8quCbz0QU5b1T
ArC+QGdkSOjdMAa7/fR5eKi/ggpTy7WcK1hqljTz9aXMzIHVyXtc3jAlTjoSBHQu
hYCfd3CIT0P6sYk6EJLoAtqFdkLEuxOZTjT58iQecrOEM5YgIaDxLWfeedZZ0urn
r/MqLFBcVccT++SaaVlGIUg+Gc9ekJ/IDvHEsVJA+QpiFn2/XIcHrU/NYFAdoD3f
QqAex08Od7UH2oPi+G9wbPGZ/DEcsY9OFGw2bmGUqLCEYU0/Bhu8mNnUkeT2tmzQ
HNCTm6ThFAR27MqzjdKI4zzbZk+2CI6KYtITzbLW1eCG+Gf5mHHYSpX85cSKn4GN
j1XI31SoT4UtIdpWSRE+wLSQu7JGlBrB4M0FDNNnm168S4dt+aq6WT9qRDUkzLOh
f1iwoYHzo+3Ev+UJTekPptIcrjnMcAAv
=7Vcc
-----END PGP SIGNATURE-----