-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.01 #############################

Titel      : Meerdere kwetsbaarheden verholpen in Red Hat Kernel
Advisory ID   : NCSC-2019-0713
Versie     : 1.01
Kans      : low
CVE ID     : CVE-2018-19824, CVE-2019-3846, CVE-2019-3887,
         CVE-2019-9500, CVE-2019-9503, CVE-2019-11487,
         CVE-2019-12817
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
         Omzeilen van beveiligingsmaatregel
         (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
         Toegang tot gevoelige gegevens
         Verhoogde gebruikersrechten
Uitgiftedatum  : 20190913
Toepassing   :
Versie(s)    :
Platform(s)   : Oracle Enterprise Linux
         RedHat Enterprise Linux

Update
  Oracle linux heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te
  verhelpen. Zie "Mogelijke oplossingen" voor meer informatie.

Beschrijving
  Er zijn meerdere kwetsbaarheden in de Kernel van Red Hat Enterprise
  Linux verholpen. De kwetsbaarheden maken het voor een kwaadwillende
  mogelijk om een Denial-of-Service uit te voeren, verhoogde rechten
  te bemachtigen, toegang te krijgen tot gevoelige gegevens of om
  mogelijk willekeurige code uit te voeren.

Mogelijke oplossingen
  -= Oracle =-
  Oracle heeft updates beschikbaar gesteld voor Oracle Linux 8. U kunt
  deze updates installeren met behulp van het commando 'yum'. Meer
  informatie over deze updates en over een eventueel handmatige
  installatie vindt u op:

  https://linux.oracle.com/errata/ELSA-2019-2703.html

  -= Red Hat =-
  Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor Red Hat Enterprise
  Linux 8. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando
  'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel
  handmatige installatie vindt u op:

  https://access.redhat.com/errata/RHSA-2019:2703

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXXuMkn+MTEyIH2VcAQqdmQwAiKSXiTUXn8ndPdMZKlVa7Bg12IB+0NR6
gejScNzbHhYeBp5Nna0Tr+WqM2uOFmv4cQ2LXHPk8x/YXvn8P+TZmNjgedrFn7pE
O+wy/+sV5QcibjONredEZ5zRAzM4hlf6uefq/snwxCotl+z8R6zYn1jZIvXnKKAc
aCcNxBih0Qw0Lo0LeZI1Kgk8+Xaz6raADgYjFjH80s3emr9q6DVF9N8TJATDCKOD
QYv2jgoj0SVXODCXH1h/LgKjByLdtAVweGAFeN665/JhWq0+hX5Dbg3d0s7JN/oU
ZCx6386OKZ0En+IW4Q5sRh8C7k59F2GL8lZiq8RwuqeCLWTsEQN0qorU7MgDi3Ep
hmWcwgWWYagGhmVD2rbuu6w4lSYGge91HYCWE7GmS+3EuVe4mrhwBkYAVYKY68AI
8Kgh9yvpPTQzVsTE2EpaW9q9/MNpFxc8cFVY2tEC/VzGOW7ihcu/kecNQxHsCbMA
q2XYgPTcWrB0PIAhHUpo0DjWkJ9WMMfs
=ZQLW
-----END PGP SIGNATURE-----