-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.02 #############################

Titel      : Meerdere kwetsbaarheden verholpen in Red Hat Kernel
Advisory ID   : NCSC-2019-0713
Versie     : 1.02
Kans      : low
CVE ID     : CVE-2018-19824, CVE-2019-3846, CVE-2019-3887,
         CVE-2019-9500, CVE-2019-9503, CVE-2019-11487,
         CVE-2019-12817
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Denial-of-Service (DoS)
         Omzeilen van beveiligingsmaatregel
         (Remote) code execution (Administrator/Root rechten)
         Toegang tot gevoelige gegevens
         Verhoogde gebruikersrechten
Uitgiftedatum  : 20191001
Toepassing   :
Versie(s)    :
Platform(s)   : Oracle Enterprise Linux
         RedHat Enterprise Linux

Update
  Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor de kernel. Zie
  "Mogelijke oplossingen" voor meer informatie.

Beschrijving
  Er zijn meerdere kwetsbaarheden in de Kernel van Red Hat Enterprise
  Linux verholpen. De kwetsbaarheden maken het voor een kwaadwillende
  mogelijk om een Denial-of-Service uit te voeren, verhoogde rechten
  te bemachtigen, toegang te krijgen tot gevoelige gegevens of om
  mogelijk willekeurige code uit te voeren.

Mogelijke oplossingen
  -= Oracle =-
  Oracle heeft updates beschikbaar gesteld voor Oracle Linux 8. U kunt
  deze updates installeren met behulp van het commando 'yum'. Meer
  informatie over deze updates en over een eventueel handmatige
  installatie vindt u op:

  https://linux.oracle.com/errata/ELSA-2019-2703.html

  -= Red Hat =-
  Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor Red Hat Enterprise
  Linux 8. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando
  'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel
  handmatige installatie vindt u op:

  RHEL 7 voor de kwetsbaarheden met kenmerk CVE-2019-9500 en
  CVE-2019-9503:
  https://access.redhat.com/errata/RHSA-2019:2945

  RHEL 8:
  https://access.redhat.com/errata/RHSA-2019:2703

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXZM2+X+MTEyIH2VcAQqeFgv9ElopEYWwi9wFK7ClNsVUDkrWzykviYuj
NeT+SauuXSr6pbCessVbxMlzzKIFj5wj61ZJX4oJbw4aMLs6VtjECc0++7OxTO5V
DSI9at00D2lHjRYBlpQefgdMDEEXVOUfqcaBBsYgS4OaLuRwNNavhraaNwH3hrrt
HXYIN+0yaUFecW9/F8YobIkp2FRvNeJ+235olCKIFieOasJUSitD4PsVAq4B4WcU
h1IW+IaqiW4i6KyKUsIYIzEJHs5CqBq+USB/ck2Wk+LfRS4C2RRiCCK8OtUh9dPB
77vnlr63v5HUDNn7Apqs33r9DihZTnLt1Va6v11piiV8lVGzNOZ2Mh+zHTfzsc41
EhLbyggfmIObLaapSw/9Oyr6UmjjNLRY4nxXVKN4oo17+egMhmhh/r6hHuRON4p7
AMGYAyw8MNhOPKpW2b48QO5m9ouTJvZ/t+0vtf9jGoRgLHEUtSvY1JAOTEC2K3/k
ov3b/LUl//XxZrfeXc9PgXfPxr7viRVr
=RCnT
-----END PGP SIGNATURE-----