-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

Titel      : Kwetsbaarheden verholpen in Red Hat / Oracle linux
         kernel
Advisory ID   : NCSC-2019-0714
Versie     : 1.00
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2018-9568, CVE-2019-11810
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Denial-of-Service (DoS)
         Verhoogde gebruikersrechten
Uitgiftedatum  : 20190912
Toepassing   :
Versie(s)    :
Platform(s)   : Oracle Enterprise Linux
         Red Hat Enterprise Linux

Beschrijving
  Red Hat en Oracle hebben kwetsbaarheden verholpen in de kernel. De
  kwetsbaarheden stellen een geauthenticeerde lokale kwaadwillende in
  staat een Denial-of-Service te veroorzaken en verhoogde rechten te
  verkrijgen.

  De kwetsbaarheden grijpen aan in de MegaRAID kernel-module en
  Linux-sockets.

Mogelijke oplossingen
  -= Oracle =-
  Oracle heeft updates beschikbaar gesteld voor Oracle Linux 6. U kunt
  deze updates installeren met behulp van het commando 'yum'. Meer
  informatie over deze updates en over een eventueel handmatige
  installatie vindt u op:

  http://linux.oracle.com/errata/ELSA-2019-2736.html

  -= Red Hat =-
  Red Hat heeft updates beschikbaar gesteld voor Red Hat Enterprise
  Linux 6. U kunt deze updates installeren met behulp van het commando
  'yum'. Meer informatie over deze updates en over een eventueel
  handmatige installatie vindt u op:

  https://access.redhat.com/errata/RHSA-2019:2736

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXXozrX+MTEyIH2VcAQpBmgv/YMEV6vXjVrbON8BEc9gqYZM/v+LyE7TZ
rSYuwJ6kyf5ymhB9b0xpECIwJOdruMMmYRd9shLOgAGGp4sfJG0xTCg4hI2M+Gs+
Mh4NPPYod/VKuTUH7qOs5yBn/DUZi16JtM0sRIO2jnKoOYKpQS6inzr8KLWevbZ8
nwcX7/n0O6ZFRah5oYTmUrUUwPgbTia6D0ms49Ng1VNSmtBEV2zfmzLUzRP8YNj8
LChKXYeKNojcUycZ4I0x3FrJsHxAVQkFMeHSP/laTfTXmUZ3+tqAd3ezW6l9m6fL
EL6rwNmLL7nR9Ryb9azgsOGSzl+sdtE86+7GZIXzZhE7D3fpq2e4wtyKWIWJMtcR
tronf3545+T8T8inc69JU7dGdS0v3STEDg81shElgOUoRWDyK83usEAcntgTz1X2
AfBa0D8+kXIyEnSO9/5IEKgzLMHrGMExKV6ovSzF1ZQBdrHHZjrv1hr3KE0ViAjf
dUBxwDQtYjo0t24m5E284jjH/TAxRVDI
=Za4D
-----END PGP SIGNATURE-----