-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.01 #############################

Titel      : Meerdere kwetsbaarheden verholpen in Jira
Advisory ID   : NCSC-2019-0715
Versie     : 1.01
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2019-8449, CVE-2019-14995, CVE-2019-14996,
         CVE-2019-14997, CVE-2019-14998
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : high
         Cross-Site Request Forgery (XSRF)
         Cross-Site Scripting (XSS)
         Toegang tot gevoelige gegevens
Uitgiftedatum  : 20200203
Toepassing   : Atlassian JIRA
Versie(s)    :
Platform(s)   :

Update
  Er is Proof-of-Concept-code verschenen. Deze code brengt geen
  veranderde inschaling teweeg.

Beschrijving
  De ontwikkelaars van Jira hebben diverse kwetsbaarheden verholpen.
  De Cross-site Request Forgery (CSRF) en Cross-Site-Scripting (XSS)
  kwetsbaarheden stellen een ongeauthenticeerde kwaadwillende op
  afstand in staat om diverse acties te ondernemen:

  - Enumeratie van gebruikersnamen
  - Toegang tot gegevens
  - Omrouteren van gebruikers naar valse websites

  Er is Proof-of-Concept-code verschenen voor de kwetsbaarheid met
  kenmerk CVE-2019-8449. De code toont aan hoe het mogelijk is op
  afstand gebruikersnamen uit te lezen.

Mogelijke oplossingen
  Atlassian heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheden te
  verhelpen in Jira. Voor meer informatie, zie:

  https://jira.atlassian.com/browse/JRASERVER-69790
  https://jira.atlassian.com/browse/JRASERVER-69791
  https://jira.atlassian.com/browse/JRASERVER-69792
  https://jira.atlassian.com/browse/JRASERVER-69794
  https://jira.atlassian.com/browse/JRASERVER-69796

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXjgK/E/4qUtG/lqjAQoYjwv8CcwcFrYE/pcWt80B60fxXetBnb5wU2CX
OTz5SkN78GLi1ilmWIix8mp0XeFmLEM/Yx2hj6FbO9wlpGcO6H5aO4fvFEZJJvQw
J3zkHMicn18Z8xK2WfB3Q8+EofVV9ppXdrgVdgAxo1KnlSWkKhkexNiOSUCwtAOu
piqqrfxVkftfRruSg5NJ3NO1pU12DiGktI2umA+WVXM8jrw1OIOnPjE2CWPRwN+A
DfaXV9Pt61ghJwVbDbEq7FTlVeKwTdTLNBLnf4MUPp/gcpVN3Cf+oQtTHf40gwok
NSBbNfXt87lsh765RAvkdfxm3Qu3zE9CuPbETGbAmzKmLH3Z4AJ2cEzfje0N5dRF
5+LH4T00eDFmWsqsRbGoejz5LT42RTvvr+NIgLmZ6pU/RHdrInj+Sy8HYUxWpf+P
fpJqfsU7E5627STLzNjNlfcVb123F/qbuEZ2984hCZgRQp1w6bTt8ytewc5mwTus
mFbUMk3n55imgCuMVKgmeDeyq3QIgstJ
=XPyu
-----END PGP SIGNATURE-----