-----BEGIN PGP SIGNED MESSAGE-----
Hash: SHA512

  #####################################################
 ## N C S C ~ B E V E I L I G I N G S A D V I E S ##
 #####################################################

######################## UPDATE 1.01 #############################

Titel      : Kwetsbaarheid verholpen in Linux kernel
Advisory ID   : NCSC-2019-0723
Versie     : 1.01
Kans      : medium
CVE ID     : CVE-2019-14835
         (Details over de kwetsbaarheden kunt u vinden op
          de Mitre website: http://cve.mitre.org/cve/)
Schade     : medium
         Verhoogde gebruikersrechten
Uitgiftedatum  : 20190919
Toepassing   :
Versie(s)    :
Platform(s)   : Ubuntu
         Oracle Enterprise Linux

Update
  Ubuntu heeft updates uitgebracht om de kwetsbaarheid te verhelpen.
  In deze kernel-update zijn ook de minder ernstige kwetsbaarheden met
  kenmerk CVE-2019-15030 en CVE-2019-15031 verholpen. Deze
  kwetsbaarheden zijn uitsluitend van toepassing op de kernel voor
  PowerPC

Beschrijving
  Er is een kwetsbaarheid verholpen in de Linux kernel. De
  kwetsbaarheid bevind zich in de vhost functionaliteit. Wanneer een
  lokale kwaadwillende op een guest-systeem foutieve
  buffer-descriptors weet door te geven aan de host terwijl er een
  virtual-machine-migratie gaande is, kan de kwaadwillende verhoogde
  rechten verkrijgen op het host-systeem.

Mogelijke oplossingen
  -= Oracle =-
  Oracle heeft updates beschikbaar gesteld voor Oracle Linux 7. U kunt
  deze updates installeren met behulp van het commando 'yum'. Meer
  informatie over deze updates en over een eventueel handmatige
  installatie vindt u op:

  https://linux.oracle.com/errata/ELSA-2019-4789.html

  -= Ubuntu =-
  Canonical heeft updates beschikbaar gesteld voor Ubuntu 16.04 LTS,
  18.04 LTS en 19.04 om de kwetsbaarheid te verhelpen. U kunt de
  aangepaste packages installeren door gebruik te maken van 'apt-get
  update' en 'apt-get upgrade'. Meer informatie kunt u vinden op
  onderstaande pagina:

  https://usn.ubuntu.com/4135-1/

Vrijwaringsverklaring
  Door gebruik van deze security advisory gaat u akkoord met de
  navolgende voorwaarden. Ondanks dat het NCSC de grootst mogelijke
  zorg heeft betracht bij de samenstelling van dit beveiligingsadvies,
  kan het NCSC niet instaan voor de volledigheid, juistheid of
  (voortdurende) actualiteit van dit beveiligingsadvies. De informatie
  in dit beveiligingsadvies is uitsluitend bedoeld als algemene
  informatie voor professionele partijen. Aan de informatie in dit
  beveiligingsadvies kunnen geen rechten worden ontleend. Het NCSC
  en de Staat zijn niet aansprakelijk voor enige schade ten gevolge
  van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van dit
  beveiligingsadvies, waaronder begrepen schade ten gevolge van de
  onjuistheid of onvolledigheid van de informatie in dit
  beveiligingsadvies. Op dit beveiligingsadvies is Nederlands recht
  van toepassing. Alle geschillen in verband met en/of voortvloeiend
  uit dit beveiligingsadvies zullen worden voorgelegd aan de exclusief
  bevoegde rechter te Den Haag. Deze rechtskeuze geldt tevens voor de
  voorzieningenrechter in kort geding.

-----BEGIN PGP SIGNATURE-----
Version: Encryption Desktop 10.4.2 (Build 502)
Charset: utf-8

wsDVAwUBXYN+DX+MTEyIH2VcAQpSAgwAl1SFKy8PmF4h1ZUaWJqTsBx+BME6Erkj
wodq1jKv4H7lSieh2sIGyD0PIDHn+h6eGBHNQvfsVh1ksyxSaCKuFqkUtOh91vrC
pYNrwGXibQYyyMc8pml2fPgjDbMU0Aneex0VnswbF5RiZBq/WEjbyPeBw2jdQmtT
Hkq35Z71QxWnW4gxUu6vfXYFWXTjPYO4Inr7005+HDv6JenG1gyHctQrIm6P3YdC
RGU7sL3krRIFqcsgAJEWIEWT6C3lVWbHL8YdRA2btyClcVv5fkh4NrttEzlFjrEv
hnNV4u45Q+sv20vqEkBUYU5idd9qPpTtKgF4afXYrt0EOJR+dPxXs2VCt9b/Trh0
WSexh3ZUB+cTKfjdpWZs4z4lY7pxi07tk1tqbtjgdMywYS47h5IMptkJvzrpOmKi
a/bb86HeSpSeJa7pGSvCbng/DovmD4qlHukWKRiqCEAUowliCV/tg9nAXbinZNwp
QPplJd1BL1O68J+v/IsvSqrOxnI+Ec2i
=XGi8
-----END PGP SIGNATURE-----